Hoeveel invloed heeft de bodemtemperatuur op jouw wooncomfort?

Temperatuurverhoudingen bij extreme kou en hitte

 

Grafiek 1 – bodemtemperatuur geïsoleerde kruipruimte

De kruipruimtebodemtemperatuur is constant afhankelijk van verschillende factoren. Een belangrijke factor is de temperatuur van de aardbodem buiten. De aardbodem buiten is in de winter koud en in de zomer relatief warm. Daarbij zal aan de zuidzijde de bodem warmer zijn dan aan de noordzijde. Uit onderzoek is bekend dat de kruipruimtebodem in de zomer warmte opneemt en in de winter warmte afstaat aan de kruipruimte. Daarnaast stroomt er warmte uit de bovenliggende vloer naar de bodem van de kruipruimte via warmtestraling. Bij vloeren met vloerverwarming is dit meer dan bij vloeren die door radiatoren worden verwarmd. Bij vloeren die zijn geïsoleerd met thermoskussens is de warmtestraling naar de kruipruimte tot vrijwel nul gereduceerd.

Grafiek 2 – bodemtemperatuur op verschillende dieptes

De eerste grafiek geeft de bodemtemperatuur weer van een kruipruimtebodem waarvan de vloer is geïsoleerd met thermoskussens. Er is dus nauwelijks warmte toevoer vanuit de vloer. Het meetpunt is ongeveer 1 meter uit de buitengevel die op het noorden staat. Deze metingen zijn begonnen op 4 september 2016. De golfbeweging is duidelijk zichtbaar. Opvallend is dat in 2018 zowel de laagste als de hoogste kruipruimtebodemtemperatuur is gemeten.
In de tweede grafiek zie je de bodemtemperatuur buiten op circa 1 meter uit de gevel. Deze metingen zijn begonnen op 23 februari 2018, net voor de de koudegolf uit Siberië (ook wel de Russische beer genoemd) in ons land was. De bodemtemperatuur buiten wordt gevolgd op verschillende dieptes tot en met 110 cm onder het maaiveld. Op 4 augustus 2018 zijn nieuwe meetpunten aangebracht op grotere dieptes tot 185 cm onder het maaiveld.

Grafiek 3 – Luchttemperatuur in Twente

De derde grafiek geeft de gemiddelde luchttemperatuur weer in Twente bij het begin van de meting. Te zien is dat de koude laatste week van april weer heeft gezorgd voor een daling van de bodemtemperatuur, behalve op 110 cm diepte waar sprake is van een lichte stijging.

 

 

 

 

Ervaar ook het comfort van een goed geïsoleerde vloer

Het jaar 2018 is een jaar geweest van records, ook als het gaat om de bodemtemperatuur buiten en onder het huis. Tijdens de hittegolf zijn in de kruipruimtes van diverse woningen met niet-geïsoleerde vloeren kruipruimtebodemtemperaturen gemeten van 22,5°C. Niet verwonderlijk wanneer we bedenken dat op de bovenkant van de vloer gemiddeld 27,5 graden gemeten werd.

Hiernaast staat een warmtebeeld dat is gemaakt in Hengelo op 31 juli 2018 tijdens de hitte golf. In de woning is het tropisch warm, de vloer was warmer dan 27 graden. De bodem van de kruipruimte was op dat moment 22,5 graad. Dit was 4 graden warmer dan in de referentiewoning met TONZON Vloerisolatie. Dit verschil werd veroorzaakt door de uitstraling van warmte van de onderkant van de niet-geïsoleerde vloer naar de bodem van de kruipruimte. De thermoskussens laten deze warmtestraling niet door. De warmte die in de zomer wordt opgeslagen in de kruipruimtebodem wordt in de herfst weer teruggeven aan de vloer (wanneer deze niet is geïsoleerd) en aan de funderingsmuren. Daardoor zal het stookseizoen in 2018 wat later beginnen dan normaal. Dat geldt niet voor woningen waarvan de bodem is bedekt met een isolatielaag (bodemisolatie in de vorm van bijvoorbeeld schelpen of chipjes). Bij woningen met bodemisolatie zal het stookseizoen dus veel eerder beginnen dan in woningen zonder bodemisolatie.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief