Berekening isolatiewaarde Thermosheet

Temperatuur 1 °C
Temperatuur 2 °C
Aantal luchtlagen
Totale dikte luchtlagen cm
Folielaag op warme wand
Folielaag op koude wand
Hoek °
Rd = 1.26 m2K W-1
5/20 °C, 4 cm, 2 lagen, θ = 90°, wandreflector J/N

Voorbeelden

Verantwoording

De Rd-waarde is de warmteweerstand van het totale samenstel van folie- en luchtlagen. De warmteweerstand van de wanden (rode en blauwe blokken in het diagram) is niet meegeteld, evenmin als warmteoverdracht via balken en koudebrugonderbrekers.

De convectieve warmteoverdracht is berekend met de empirische formules van Hollands et al. en Arnold et al., zoals beschreven in A.J. Chapman, Heat transfer (4th ed. 1989). Warmteoverdracht door straling is berekend op basis van een emissiecoefficiënt ε=0.04 voor reflecterende lagen en ε=0.93 voor onbeklede wanden.

Berekening en web-interface door Han-Kwang Nienhuys (2012).