Energiedebat

1e nationale Energiedebat

Politieke partijen samen ten strijde tegen de klimaatverandering

Tijdens het 1e nationale Energiedebat dat op zaterdag 25 februari is georganiseerd door sc Heerenveen in samenwerking met Spaar het Klimaat kwam naar voren dat alle aanwezige politieke partijen (7) de aanpak van de klimaatverandering belangrijk vinden en tijdens de komende kabinetsperiode vol willen inzetten op energiebesparing. Landelijk bekende politici, burgers en bedrijfsleven gingen in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen met elkaar in debat over duurzaamheids- en energiekwesties. Duidelijk werd dat de noodzakelijke omschakeling van fossiel op duurzame energie de wereld alleen niet kan redden. We moeten snel en veel energie gaan besparen zodat we minder duurzame energie nodig hebben.

Tussen 1979 en eind 2015 is 2/3 van het zeeijs bij de Noordpool gesmolten. De energie die daarvoor nodig was, staat gelijk aan tien keer het jaarlijkse energieverbruik van de gehele wereld bevolking. In deze tijd is ook veel landijs verdwenen. De atmosfeer raakt in hoog tempo zijn koelaccu’s kwijt. Klimaatverandering gaat zich daarom in een hoger tempo voltrekken dan nu nog wordt aangenomen.  Er wordt nog veel te veel energie onnodig verbruikt. Al deze energie eindigt als warmte in het milieu. We blijven dus de aarde opwarmen ook wanneer we volledig zijn overgestapt op duurzame energie. Daarom moet de wereld nu de hoogste prioriteit leggen bij het beperken van de warmtevraag. Dan is er veel minder duurzame energie nodig om de transitie van fossiel naar duurzaam te maken.

Ton Willemsen tijdens het Energiedebat

Dat hiervoor mogelijkheden en kansen liggen, bleek uit een presentatie van Ton Willemsen. Hij is de uitvinder van het TONZON Thermoskussen, het 1e opvouwbare isolatiemateriaal ter wereld. Het materiaal isoleert als een thermosfles en maakt begane grondvloeren nog warmer dan de lucht vlak boven de vloer. Daarmee kan bij bestaande woningen circa 20% op het gas worden bespaard en bij woningen met vloerverwarming nog veel meer. Zelfs bij nieuwe woningen die binnenkort worden opgeleverd, kan hiermee nog een forse besparing op het energieverbruik worden gerealiseerd. Dat komt omdat de Nederlandse bouw er niet in slaagt woningen echt energiezuinig te maken. Nieuwe woningen verbruiken meer gas dan de bedoeling is en hebben ze vloerverwarming dan is het verbruik nog hoger. [lees meer>> ]

Het bijzondere van het Thermoskussen is dat voor de productie maar weinig grondstof en energie nodig is. Daarbij is het materiaal volledig opvouwbaar zodat voor de distributie geen vrachtwagens nodig zijn. Dit gecombineerd met de hogere besparing maakt deze Nederlandse uitvinding een van de meest klimaateffectieve producten ter wereld.  Nog klimaateffectiever zijn de TONZON oplossingen voor enkele andere grote warmtelekken.

Op de infraroodfoto van de kruipruimte zie je hoe geïsoleerde CV-buizen nog steeds veel warmte uitstralen o.a. naar de bovenkant van de fundering. Op de andere foto zie je hoe met deze warmte de straat wordt opgewarmd. Ook zie de plekken waar radiatoren de buitenmuren intensief staan op te warmen.  Ook voor deze warmte lekken heeft TONZON effectieve oplossingen ontwikkeld, Bandagefolie en HR-Radiatorfolie  [link>>] Wanneer deze Nederlandse innovaties  op grote schaal zou worden toegepast dan wordt hiermee een besparing bereikt die gelijk staat aan de totale doelstelling van het Energieakkoord. Om dit te bereiken moet niet langer gestuurd worden op het Energielabel.

ENERGIELABEL: Tijdens het Energiedebat bleek dat sommige partijen nog gebruik willen maken van het energielabel, hoewel daar in de praktijk niets van klopt. Een woning met energie-index A++ kan een laag gasverbruik hebben (zoals de bedoeling is) maar evenzeer een hoog gasverbruik terwijl het verschil aan de buitenkant niet te zien is (dus de woning heeft precies dezelfde geïsoleerde ramen, muren, daken en zonnepanelen). Met TONZON Thermoskussens, Bandagefolie en HR-Radiatorfolie kan het gasverbruik soms wel met 35% worden verlaagd. Toch is het mogelijk dat de labelklasse van de woning niet veranderd.

TONZON: Tot nu was TONZON vooral bekend als sponsor in de sport.  Tijdens het 50e (jubileum)seizoen prijkte TONZON op de rug van FC Twente.  Onlangs prijkte onze naam op de borst van dartcoryfee Raymond van Barmeveld die daarmee zeer trefzeker hoge ogen gooide tijdens de wereldkampioenschappen en daarbij de titel van meest succesvolle verliezer ooit op zijn naam heeft gezet. Minder bekend maar veel meer betekend, is het sponsorschap van Johan Reekers, geboren zonder benen, die zich op 58e jarige leeftijd nog wist te kwalificeren voor deelname aan de Paralymics in Rio 2016 waar hij 5e werd bij het handbiken. Hij laat zien dat mensen op hoge leeftijd nog in staat zijn tot fysieke topprestaties en dat hij beschikt over het doorzettingsvermogen om dat te bereiken.