Gunstig gedrag bij brand

TONZON materiaal is brandbaar, maar vertoont een zeer gunstig gedrag bij brand:

Geen giftige stoffen

TONZON isolatiemateriaal bevat geen Polyurethaan (PUR) dat bij brand giftige gassen -waaronder blauwzuur- vormt en geen PVC. Aan het materiaal zijn geen chemische brandvertragers toegevoegd. Mocht een huis geïsoleerd met TONZON onverhoopt in brand raken, dan komen er dus geen giftige stoffen uit de isolatie vrij.

naarboven

Geen extra rook

TONZON isolatiemateriaal is wel brandbaar, maar bij brand is er nauwelijks extra rookontwikkeling omdat het gewicht van de gebruikte folie slechts 16 gram per m² is. Gewoon papier weegt al 80 gram per m². TONZON materiaal gedraagt zich in rookontwikkeling beter dan isolatiemateriaal als de ‘onbrandbare’ minerale wol die verpakt is in papier.

naarboven

Getest door de brandweer

De brandweer van Enschede heeft uitgebreide proeven gedaan met de TONZON Thermoskussens. Het bleek onmogelijk om met een brandend Thermoskussen een houten vloer in brand te zetten. Zelfs dunne kabeltjes van bijvoorbeeld de telefoon bleken niet te zijn aangetast. Een brandend Thermoskussen onttrekt bovendien weinig zuurstof aan de kruipruimte, zodat er geen gevaar voor verstikking is. De brandweer geeft de voorkeur aan Thermoskussens boven het -in de nieuwbouw vaak toegepaste- polystreen.

Preventie

Moet u werkzaamheden verrichten onder de vloer, scherm dan de Thermoskussens af met onbrandbaar plaatmateriaal. Houd uit voorzorg een poederblusser bij de hand. Spuit de onderkant van de kussens nat met bijvoorbeeld een plantenspuit.

naarboven

Waarschuwingssticker

Met een sticker op het Thermoskussen dat onder het luik zit, worden installateurs en anderen gewaarschuwd dat het materiaal brandbaar is. Ook is aangegeven welke voorzorgsmaatregelen men kan nemen. Overigens zijn er sinds 1980 honderdduizenden woningen en gebouwen voorzien van TONZON Thermoskussens. De meeste installateurs weten hoe ze met het materiaal moeten omgaan.

naarboven