petitie

Staatssecretaris Wiebes erkent dat er fouten zijn gemaakt bij de wijziging van de lage btw-regeling voor woningisolatie en roept de bedrijven op die schade hebben geleden om bezwaar te maken tegen de eigen aangifteomzetbelasting. De SBVN heeft daarvoor een modelbezwaarschrift>> opgesteld dat bedrijven kunnen downloaden en indienen bij hun eigen inspecteur omzetbelasting. Het bezwaarschrift is zo opgesteld dat het weinig tijd kost en zonder boekhouder/accountant kan worden ingevuld/ingediend. De meeste bedrijven moeten het bezwaar namelijk uiterlijk 11 juni dateren, waarna het een week later bij de Belastingdienst binnen moet zijn.
Grote kans op succes
In het artikel in Cobouw van 6 juni (PDF>>) stelt René van der Paardt, Hoogleraar fiscaal recht aan de Erasmus Universiteit dat de bedrijven sterk staan met hun claim wanneer ze er op mochten vertrouwen dat de lage btw-regeling voor woningisolatie niet zou wijzigen en dat is hier het geval. De regeling is een amendement* dat de Tweede Kamer in 2009 unaniem heeft aangenomen om een einde te maken aan het gedoe rond subsidies en het rondpompen van geld. Daarbij is woningisolatie permanent onder het lage btw-tarief gebracht Deze structurele maatregel is gefinancierd met een verhoging van de energiebelasting met 0,19 cent per m³ gas. Een slimme regeling omdat er nauwelijks uitvoeringskosten mee zijn gemoeid. De isolatiesector had alle reden om aan te nemen dat deze structurele maatregel niet zou wijzigen. De noodzaak tot energiebesparing is sinds 2009 alleen maar toegenomen. De roep om de afhankelijkheid van buitenlandse energiebronnen te beperken, heeft nog nooit zo luid geklonken en de urgentie klimaatverandering te temperen, is sterker dan ooit.
*Amendement 31 301 nr. 19 link>>

De online petitie blijft actief zolang het parlement zich niet heeft uitgesproken over de Klimaatpetitie>> die op 13 mei is aangeboden.

Klimaatpetitie 13 mei aangeboden in de Tweedekamer.  

Op  dinsdag 13 mei 2014 is aan de Tweede Kamer door een brede delegatie de Klimaatpetitie  aangeboden waarin gevraagd wordt het grote maatschappelijke belang van energiebesparing en daarmee ook woningisolatie voor de toekomst van Nederland te erkennen en voor altijd te verankeren.
Het verzoek voor een duurzaam beleid is nodig omdat het  sterk wisselende beleid dat is gevoerd slecht is voor de continuïteit van de jonge bedrijfstak en voor het animo van het publiek om energiebesparende maatregelen te treffen. Het verzoek om consistent te zijn, blijkt nodig nu het kabinet op 1-1 2014 woningisolatie duurder heeft gemaakt door de btw op woningisolatie te verhogen zonder daarbij een zorgvuldig afweging te hebben gemaakt. Tot overmaat van ramp is de Rijksoverheid bovendien vergeten de voorgenomen wijziging van de btw-regeling tijdig te communiceren met bedrijven en organisaties die zich met woningisolatie bezig bezighouden en met de bevolking. Staatssecretaris Wiebes erkent wel dat de communicatie niet goed is gelopen maar vindt dat de bedrijven voor de schade moeten opdraaien (zie redactioneel commentaar Cobouw>> ).
Iedereen kan  deze petitie ondersteunen via:
http://energiebesparingsbeleid.petities.nl/

TONZON is een van de partijen die de aanvraag om een dergelijke petitie te mogen aanbieden aan de Tweede Kamer heeft ondersteund en mede initiatiefnemer was.  Ton Willemsen, oprichter en CEO van TONZON heeft de kwestie vanaf het begin gevolgd. Zie o.a. het blog>> bij Meer met Minder en deze webpagina>>. Hij is door het bestuur van de SBVN gevraagd als woordvoerder op te treden bij dit onderwerp. De petitie zal worden aangeboden op dinsdag 13 mei 2014 in het gebouw van de Tweede Kamer aan de Commissie Financiën, die het onderwerp op donderdag 15 mei zal bespreken tijdens een Algemeen Overleg. Organisaties en bedrijven die de  petitie  ondersteunen, kunnen hun logo sturen naar b.roelink@tonzon.nl met als onderwerp “steun petitie”.