De regering heeft tot vrijwel ieders verrassing bij de presentatie van het Klimaatakkoord aangekondigd dat er toch weer isolatiesubsidie komt voor particuliere huiseigenaren. Dit naar aanleiding van de Urgenda-zaak. Er zal € 84,- miljoen worden gestort in het potje van de subsidieregeling (SEEH) waar VVE’s overigens nog altijd gebruik van kunnen maken. Omdat men de regeling eerst wil aanpassen kan er nog niet direct gebruik van worden gemaakt. De definitieve voorwaarden worden pas half augustus bekend.

De vorige subsidiepot die voor 3 jaar was bedoeld, was al binnen 1 jaar leeg. Het is de verwachting dat € 84,- miljoen niet genoeg zal zijn om het tot eind 2020 te redden. Het is de bedoeling dat vanaf 1-1 20121 woningisolatie zal worden ondergebracht in de SDE-regeling die wordt uitgevoerd door het ministerie EZK.  Ook is besloten gas duurder te maken met extra energiebelasting en elektriciteit goedkoper.

Het probleem met de subsidieregeling SEEH is dat je er maar 1 keer gebruik van kunt maken en  dat je tegelijk 2 isolatiemaatregelen moet nemen om voor de subsidie in aanmerking te komen. (zonnepanelen zijn geen isolatie en tellen daarbij dus niet mee).

De subsidie voor vloerisolatie bedroeg € 5,- per m². Het is nog niet bekend of dit bedrag zal veranderen.  Deze subsidie mocht worden gecombineerd met andere subsidieregelingen. Op de website: www.energiesubsidiewijzer.nl/ kunt u uw woonplaats invullen. De site geeft dan of en zo ja welke andere subsidieregelingen er zijn en of er goedkope leningen zijn.
De gemeente Voorburg/Leidschendam heeft een subsidieregeling  die niet mag worden gecombineerd met de Rijksregeling. Daar hoef je maar 1 maatregel te doen om 20% subsidie te krijgen. Doe je het samen met een of meer buren dan bedraagt de subsidie 25%. Je moet het wel van te voren aanvragen. (lees meer>>).

Let op, de subsidieverstrekking is niet oneindig. Informeert u bij uw gemeente naar subsidiemogelijkheden!

Na installatie van de vloerisolatie krijgt u bij het voldoen van de factuur een verklaring dat alles volgens de norm met garantie is aangebracht. Deze verklaring stuurt u samen in met uw aanvraagformulier en een kopie factuur bij de gemeente. Het aanvraagformulier wordt meegestuurd bij de factuur na installatie. Wanneer de factuur is voldaan sturen wij u de verklaring toe. De gemeente waar u woont bepaalt vervolgens wanneer het subsidiebedrag op uw rekening wordt gestort.