Ik woon in een relatief nieuw huis met een voorgeïsoleerde vloer. Is TONZON vloerisolatie dan nog zinvol?

Pas in 1982 werd vloerisolatie verplicht voor nieuwe woningen. Er werd gestart met een zeer matige isolatiewaarde Rc=1,3, waarbij circa 5 a 6 cm dik EPS (polystyreen) wordt gebruikt. Ten opzichte van helemaal geen isolatie (Rc=0,15) is dit wel een verbetering maar nog lang niet optimaal. Het heeft dus wel degelijk zin de isolatiewaarde van deze vloeren te verbeteren, zowel uit een oogpunt van comfort als van energiebesparing.

In 1993 werd na een intensieve lobby van de SBVN de isolatiewaarde verhoogd naar Rc=2,5 m²K/W. Ook deze isolatiewaarde is nog verre van perfect. Dat blijkt wel uit het feit dat een vloerverwarming bij een dergelijke vloer nauwelijks te regelen is. De vloer verliest zijn warmte snel en het duurt lang voordat deze weer is opgewarmd. De meeste mensen laten daarom de vloerverwarming dag en nacht aanstaan.  Met TONZON Vloerisolatie aangebracht bij een nieuwbouw vloer onder tegen de dikke blokken piepschuim blijkt een vloerverwarming ineens wel te regelen. De Thermostaat kan ’s avonds om 9 uur al worden teruggezet omdat de vloer de warmte nu veel langer vasthoudt. ’s ochtends is er maar weinig tijd nodig om de boel weer op temperatuur te krijgen. Een vloerverwarming wordt dus pas echt een energiezuinige vorm van verwarmen met TONZON Thermoskussens.

Daarnaast komt er bij nieuwe woning nog veel vocht uit de bodem. Een deel van dit vocht wordt in dampvorm naar binnen gezogen. Men gaat er van uit dat bij een vloer die voldoet aan het Bouwbesluit er op deze manier per dag toch nog circa 1,3 liter vocht de woning binnenkomt. Overigens blijkt uit onderzoek dat 30% van de nieuwe vloeren niet eens aan deze norm voldoet, waardoor er nog meer vocht uit de bodem de woning binnenkomt. Met TONZON Bodemfolie wordt de vochtbelasting vanuit de bodem tot nul gereduceerd, reden waarom het nu ook bij nieuwe woningen wordt toegepast. Immers, vocht dat niet naar binnen komt, hoeft ook niet door ventilatie te worden afgevoerd.

Naarmate een vloer beter is geïsoleerd, komt de oppervlakte temperatuur steeds dichter bij de kamertemperatuur. Dit is niet alleen prettig voor het comfortgevoel maar er wordt ook meer energie bespaard. Deze gebrekkig geïsoleerde vloeren zijn eenvoudig na te isoleren met TONZON Thermoskussens. De Thermoskussens kunnen met folielijm tegen het piepschuim worden geplakt, waarbij de koppen met pluggen mechanisch op de funderingsmuren worden vastgezet.