Er staat zo nu en dan water in de kruipruimte, kan ik dan de Bodemfolie gebruiken?

TONZON Bodemfolie is weliswaar een zware, stevige folie maar toch nog lichter dan water. Wanneer het water in de kruipruimte beperkt blijft tot af en toe wat plassen dan zijn geen extra maatregelen nodig.

Komt de kruipruimte af en toe helemaal blank te staan dan is het raadzaam eerst een noppenfolie aan te brengen om het drijvend vermogen van de Bodemfolie te vergroten. De Bodemfolie moet dan wel hoger worden vastgezet dan de maximaal te verwachten waterstand. De Bodemfolie mag echter ook niet te hoog worden vastgezet omdat alleen het gedeelte van de muur dat boven de Bodemfolie uitsteekt het opgezogen vocht kan afstaan aan de kruipruimte lucht. Globaal kan men stellen dat wanneer de maximale waterstand hoger is dan een kwart van de hoogte van de kruipruimte er aan andere maatregelen moet worden gedacht. Dit kan zijn het aanleggen van een drainagesysteem, een pompsysteem of het ophogen van de kruipruimtebodem indien de hoogte van de kruipruimte dit toelaat.