Een paar vragen m.b.t. een schuin dak isolatie.

1. Welke onderlinge afstanden wordt er geadviseerd voor de isoblokjes?
2. Als de eerste laag folie aan het dakbeschot wordt geniet, moeten de nietjes dan nog afgeplakt worden met alutape?
3. Op de website worden twee methoden beschreven voor de eerste laag: direct op het dakbescht vastmaken en toch een klein luchtlaag aanhouden tussen dakbeschot en eerste laag folie. Wat is nu de beste methode?
4. Waar worden de folie versterkers gebruikt bij schuine dak isolatie? Zie het niet terug in de video.

  1. De isolatieblokjes kunnen op 2 manieren worden gebruikt:
    a. als afstandhouders, de grootte van de blokjes is dan niet relevant. Ze dienen alleen om gemakkelijker de onderlinge afstand tussen de lagen te bepalen.
    b. als koudebrug onderbrekers, wanneer de latten waarop het bevestiging materiaal wordt geschroefd aan het dakbeschot worden opgehangen. De afstand tussen de rijen blokjes wordt dan bepaald door de afstand tussen de latten. De onderlinge afstand binnen een rij bedraagt circa 40 cm.
  2. Wanneer de eerste laag op het dakbeschot wordt aangebracht dan wordt de folie op de plaats van het nietje lokaal versterkt met een folieversterker. Deze kan relatie klein zijn.
  3. Wanneer de buitenzijde van het dakbeschot is voorzien van een dichte laag dan MOET de eerste laag folie op enige afstand van het dakbeschot worden geplaatst zodat er een luchtlaagje ontstaat. Dit om het risico van vochtophoping op een bepaalde plek te voorkomen wanneer water van buiten tot het dakbeschot weet door te dringen.
    is de buitenkant van het dakbeschot gewoon open dan bestaat dit risico niet omdat de wind die onder de pannen doorwaait het dakbeschot snel weer droog zal maken. Dan is het handige de eerste laag folie direct op het dakbeschot te bevestigen omdat je dan veel makkelijker en vaker de folie kunt vastnieten op het dakbeschot om zo de opbolling door de winddruk te beperken.
  4. De folieversterkers worden gebruikt langs de randen van de folie tegen de balken om de lijmlaag mechanisch te versterken en bij de eerste laag wanneer deze op het dakbeschot komt op die plaatsen waar een nietje komt.