Door de goede isolatie van woningen kan de concentratie radongas in huis inderdaad hoog worden. Radongas veroorzaakt soms longkanker. Radongas komt van nature vrij uit de bodem en uit bouwmaterialen, zoals beton en natuursteen. Het licht radioactieve radongas is geurloos en komt vooral vrij uit een stenige bodem. In ons land staan de meeste huizen op zand- en veengronden, hierdoor zijn de radonconcentraties relatief laag. Radongas is desondanks de tweede belangrijkste oorzaak van longkanker in Nederland. De Gezondheidsraad schat dat radongas in huis de oorzaak is van ongeveer 800 gevallen van longkanker per jaar. Dat is tien procent van het totale aantal nieuwe gevallen van longkanker (8800) dat jaarlijks aan het licht komt. (Bron www.milieucentraal.nl)

Het TONZON-vloerisolatiesysteem met de bodemfolie en de Thermoskussens voorkomt dat radon uit de bodem in huis kan komen en draagt daarmee bij aan een gezonder binnenklimaat.