Ons parket ‘werkt’ na het aanbrengen van het TONZON vloerisolatiesysteem.

Hout “werkt” onder invloed van wisselende RV (Relatieve Vochtigheid).  Door onze vloerisolatie worden begane grondvloeren warmer en droger. Dit effect heeft in de voorafgaande 30 jaar niet tot klachten geleid, integendeel. De meeste mensen zijn blij verlost te zijn van vocht en schimmelproblemen onderin de woning na het aanbrengen van de Thermoskussens. Maar soms is de werking sterker in de winter. Vooral na een koude vorstperiode met (zeer droge) oosten wind kan het in huis erg droog worden. Er kunnen dan kiertjes in de houten vloer ontstaan. Dit trek in de zomer weer vanzelf weer bij.  Het is bekend dat de RV van de binnenlucht sterk afhankelijk is van de temperatuur van de buitenlucht.  Zonder interne vochtproductie is de RV van de binnenlucht extreem laag bij lage buitentemperaturen.

Naast de temperatuur van de buitenlucht bepaalt de mate van ventilatie in combinatie met de interne vochtproductie de uiteindelijke RV van de binnenlucht. Dat is ook de reden dat mensen die de werking van houten objecten in huis willen beperken, met een vochtigheidsmeter de RV van de binnenlucht in de gaten houden. Zakt deze onder een gewenste waarde dan kunt u door het beperken van de ventilatie en/of het verhogen van de vochtproductie de RV binnen een bepaalde bandbreedte houden.

Hoe kunt u mogelijke nadelen voorkomen?

  • Bevestig de plint tegen de muur in plaats van op de vloer, zodat de vloer onder de plint heen en weer kan bewegen. Zo voorkomt u dat de plint met de vloer van en naar de muur beweegt.
  • Behandel de vloer met een goede afsluitende lak. Onbehandelde houtsoorten nemen vocht op uit de lucht en staan dit weer af. De ene houtsoort doet dit makkelijker dan de ander. Het is bekend dat systemen, die zgn. nooit meer behandeld hoeven te worden relatief damopen zijn, waardoor het hout meer wordt blootgesteld aan de invloed van wisselende RV. Dit is ook de reden dat veel piano’s tegenwoordig voorzien worden van goed afsluitende laklagen.
  • Schaf een RV-meter aan. Daarmee kunt u  de RV van de binnenlucht in de gaten houden. Belandt de RV onder een bepaald niveau dan kunt u maatregelen nemen. Soms is het al voldoende om bijvoorbeeld de was in de kamer te drogen.
  • Ventileer in de winter niet meer dan nodig is voor de aanvoer van zuurstof en de afvoer van CO2.