wetenschappelijke theorie
eindelijk bewezen

 Volgens wetenschappers neemt de kruipruimtebodem in de zomer warmte op en staat die in de winter weer af. Dankzij deze positieve warmtestroom uit de bodem verliest de vloer in de winter minder warmte. Een isolatielaag op de bodem verstoort dit proces. Het blokkeren van de bodemwarmte in de winter heeft een negatief effect omdat je een positief effect wegneemt. De vloer zal meer warmte verliezen. Bewoners zullen de lagere vloertemperatuur compenseren door harder te gaan stoken.  Bodemisolatie heeft daarom geen zin als je het comfort wilt verhogen en/of  energie wilt besparen. In een rapport aan de Rijksoverheid wordt daarom geadviseerd voor bodemisolatie geen besparingsgetal op te nemen.  SenterNovem-vloer-bodemisolatie.  Bij een woningcorporatie in Overijssel is het bewijs gevonden dat deze aanname klopt.
Op 23 januari 2017 is de vloer van de slaapkamer op de begane grond van een woning met bodemisolatie kouder dan van de slaapkamer van de referentiewoning zonder isolatie. Dit is te meer opmerkelijk omdat in de woning zonder bodemisolatie in de slaapkamer de verwarming uitstaat, het klapraam open en de kruipruimte onder de slaapkamer wordt geventileerd. In de slaapkamer met bodemisolatie staat de verwarming aan, is het klapraam dicht en wordt de kruipruimte niet geventileerd. Op de infraroodfoto’s van de kruipruimte is te zien dat de funderingsmuur van de woning met bodemisolatie een stuk kouder is waardoor deze meer warmte onttrekt aan de onderzijde van de begane grondvloer. Dat de funderingsmuur daar kouder is, kan alleen worden verklaard uit het feit dat de funderingsmuur niet meer kan profiteren van de bodemwarmte, die door de isolatielaag op de bodem wordt geblokkeerd.  lees meer>>.In woningen met bodemisolatie verliest de vloer dus meer warmte aan de funderingsmuren omdat deze niet meer kunnen worden opgewarmd door de bodemwarmte.  Onderstaande infraroodfoto’s laten zien hoe bij een woning met bodemisolatie de funderingsmuur bij de woonkamer veel sterker wordt opgewarmd (rechts) dan onder de berging (links). De kruipruimte wordt niet geventileerd. De bodemwarmte wordt hier geblokkeerd door isolatielaag op de bodem..

Instanties die betrokken zijn met voorlichting en regelgeving in Nederland zoals de NEN, RVO en MilieuCentraal zijn inmiddels op de hoogte gesteld van deze ontdekking. Meer informatie over deze ontdekking en hoe deze tot stand is gekomen, vindt u op deze webpagina>>.