kruipruimtebodemtemperatuur

De kruipruimtebodemtemperatuur is niet constant maar afhankelijk van een aantal factoren. Een belangrijke factor is de temperatuur van de aardbodem buiten. De aardbodem buiten is in de winter koud en in de zomer relatief warm.  Daarbij zal de bodem buiten aan de zuidzijde warmer zijn dan aan de noordzijde. Uit onderzoek is bekend dat de kruipruimtebodem in de zomer warmte opneemt en  in de winter warmte afstaat aan de kruipruimte. Daarnaast stroomt er warmte uit de bovenliggende vloer naar de bodem van de kruipruimte via warmtestraling. Bij vloeren met vloerverwarming is dit meer dan bij vloeren die door radiatoren worden verwarmd. Bij vloeren die zijn geïsoleerd met Thermoskussens is de warmtestraling vrijwel tot nul gereduceerd. De eerste grafiek geeft de bodemtemperatuur weer van een kruipruimtebodem waarvan de vloer is geïsoleerd met Thermoskussens. Er is dus nauwelijks warmte toevoer vanuit de vloer. Het meetpunt is ongeveer 1 meter uit de buitengevel die op het noorden staat. In de tweede grafiek zie je de bodemtemperatuur buiten op circa 1 meter uit de gevel. Deze metingen zijn begonnen toen de koudegolf uit Siberië (ook wel de Russische beer genoemd) ons land aandeed. Het effect is te zien op de dieptes van 50 cm tot en met 110 cm onder het maaiveld. Op 50 cm diepte is ook het bezoek van het kleine broertje van de Russische beer (het 2e koudefrontje) nog te zien. Op grotere diepte wordt de stijging van de temperatuur afgeremd.Opvallend is dat na de warme periode in april de bodem op grotere diepte weliswaar flink stijgt maar toch nog steeds niet hoger is dan 11/12 graden. Ook is te zien dat de koude laatste week van april weer heeft gezorgd voor een daling van de bodemtemperatuur, behalve op 110 cm diepte waar sprake is van een lichte stijging. Onduidelijk is of deze warmte van boven of van onderen is gekomen, of mogelijk uit beide richtingen? Bij de meeste woningen zal de bodem van de kruipruimte nog steeds koud zijn. In de woning met Thermoskussens begint de bodemtemperatuur voorzichtig weer te stijgen, maar is nog steeds lager dan deze vorige winter op het dieptepunt toen was.