Luchtverwarming

Bij woningen met luchtverwarming bevinden de aan- en afvoerkanalen van de luchtverwarming zich vaak in de kruipruimte. Doorgaans zijn deze kanalen zo slecht geïsoleerd dat het onder de vloer zeer warm is, soms nog warmer dan in de woonkamer. Door deze soms zeer lokale opwarming aan de onderkant is het effect op de vloertemperatuur minder dan bij woningen met een koude kruipruimte. Daar staat tegenover dat de besparing juist hoger is.  Dat is het geval wanneer de kanalen geïntegreerd worden in de vloerisolatie met Thermoskussens, zodat de warmte die wordt afgegeven ten goede komt aan de vloer en niet meer in de kruipruimte verloren gaat. Dit is te zien op de infraroodfoto rechtsonder. Wanneer dat niet (helemaal) mogelijk is, is het sterk aan te raden de kanalen onder de kussens extra te voorzien van een TONZON Folie.  Daarmee wordt tenminste de  permanente uitstraling van warmte voorkomen. De onderstaande infraroodfoto’s laten zien hoe de kruipruimte  links nog wordt opgewarmd en rechts hoe de kruipruimte koel blijft wanneer de kanalen zijn geïntegreerd in de isolatie. Hier wordt alle warmte naar boven, naar de vloer gestuurd. Beide ruimtes liggen naast elkaar (onder de woonkamer). De foto’s zijn direct na elkaar gemaakt.

Deze kruipruimte wordt nog opgewarmd door kanalen van de luchtverrwarming. de kruipruimte ernaast niet meer.
De kanalen van de luchtverwarming zijn geïntegreerd in de vloerisolatie, waardoor de kruipruimte niet langer onnodig wordt opgewarmd.
Schematische weergave van een manier om de kanalen in de isolatie met Thermoskussens te integreren
De Thermoskussens zijn onder de kanalen aangebracht.

Bij een woning in Harderwijk was in de twee jaar na het aanbrengen het totale gasverbuik gemiddeld 25% lager dan gemiddeld in de 4 jaar voorafgaand aan het aanbrengen. Kijk je alleen naar het gasverbruik voor verwarmen dan bedraagt de besparing in dit geval bijna 30%.