TONZON maakt verschil waar andere producten geen of nauwelijks effect hebben

 

Nevenstaande foto is gemaakt tijdens de opnames van het programma VARA Kassa Groen. Het effect van TONZON op de vloertemperatuur is veel groter dan die van wol.

TONZON Vloerisolatie is gebaseerd op een speciale techniek waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van natuurkundige principes. Het is een natuurkundige wetmatigheid dat warmte (net als water) stroomt van hoog naar laag. Is het in de kamer warm en in de kruipruimte koud dan stroomt er dus warmte vanuit de kamer door de vloer naar beneden. Bouwkundigen lijken behept met het idee dat warmte stijgt.  Daarom is er aan vloerisolatie in Nederland van oudsher weinig aandacht besteed. Ton Willemsen heeft ontdekt hoe de warmte naar beneden stroomt en hoe deze warmtestroom het best kan worden geblokkeerd. Met de TONZON oplossing wordt de vloer nog warmer dan de lucht boven de vloer iets wat door bouwkundigen voor onmogelijk werd gehouden.
Daarom hebben wij een animatie gemaakt, die laat zien hoe dit mogelijk is:

Experiment live voor de TV-camera.
Bij een woonboot was een deel van de houten vloer al fabrieksmatig geïsoleerd met minerale wol. De bewoners konden echter geen verschil voelen tussen het geïsoleerde en niet-geïsoleerde deel. Ook met de thermische camera is geen verschil te zien. Live voor de camera zijn enkele banen wol verwijderd en vervangen door Thermoskussens. Nu is er wel verschil te zien en te voelen.

Kruipruimtes zijn vaak vies en vochtig. Leidingen en ophangbeugels corroderen en de funderingsmuren zijn vochtig. Dit is goed te zien in het eerste deel van onderstaand filmpje. Dan wordt ook de TONZON Bodemfolie aangebracht. Twee weken later is alles wat boven de Bodemfolie zit droog, terwijl onder de bodemfolie  water staat vanwege het noodweer dat kort daarvoor heeft huisgehouden. Funderingsmuren zijn dus niet vochtig vanwege vocht dat van buiten komt (zoals velen nog denken) maar door vocht dat uit de bodem verdampt en neerslaat op de koude muren.

Vloerverwarming:  In het vakblad Intech K&S is een artikel verschenen over de toepassing van TONZON bij een betonvloer met vloerverwarming. Het resultaat: Een besparing van 40% op de stookkosten. (link naar artikel http://goo.gl/rcdIq) Dit roept vragen op bij mensen met vloerverwarming die purschuim onder de vloer hebben laten spuiten; waarom  besparen wij nauwelijks iets? Bij wijze van experiment is een deel van het purschuim verwijderd. Met de infraroodcamera is vervolgens te zien dat het purschuim wel wat warmte tegenhoudt, maar het meeste doorlaat.

purschuim deels verwijderd

Betonvloer zonder vloerverwarming: Hieronder infrarood foto’s van een beton vloer voor en na het aanbrengen van TONZON. Het beton is bedekt met 1 cm dikke vloerplaten met daarop laminaat.

Het TONZON effect is nog beter te zien wanneer er op de vloer een kleedje ligt.

groot verschil tussen de temperatuur op, onder en naast het kleedje
er is vrijwel geen verschil tussen de temperatuur op, onder en naast het kleedje

Bodemisolatie: Er zijn bedrijven (waar onder gecertificeerde) die de consument bedriegen door een isolatielaag op de bodem van de kruipruimte te verkopen als echte vloerisolatie. Uit een onderzoek van de overheid naar bodem- en vloerisolatie blijkt dat dit volkomen onterecht is (download het onderzoeksrapport). Onderstaande infraroodfoto’s zijn gemaakt bij een huurwoning met bodemisolatie waarvan de huurder aanvankelijk weigerde de gevraagde huurverhoging te betalen omdat het zgn bodemhygrolatiesysteem misschien wel wat helpt tegen het vocht maar niet tegen de warmte/koude. Dat blijkt ook uit de infrarood foto hieronder links. Daarop besloot de corporatie alsnog TONZON aan te laten brengen.  Niet alleen de vloer, maar ook de voeten en onderbenen van de man zijn een stuk warmer. Hij betaalt nu met veel plezier zijn huurverhoging.