Leidingisolatie kan veel beter  

TONZON HR-Bandagefolie

Geïsoleerde verwarmingsbuizen verliezen nog steeds veel warmte. De warmte die tot het buitenoppervlak doordringt wordt gewoon uitgestraald zoals op de bovenste infraroodfoto is te zien. Met een infraroodcamera kun je zien wat de aanvoer- en welke de retourleiding is.
Op de tweede IR-foto kun je goed zien dat  de warmteuitstraling van  CV-buizen  een belangrijke warmtebron is in een kruipruimte zelfs als ze zijn geïsoleerd. Vaak zijn de transportleidingen tegen de bovenkant van de buitenfundering bevestigd omdat daarboven de radiatoren staan die immers tegen de buitengevel zijn geplaatst. Daardoor wordt de aarde buiten het gebouw letterlijk opgewarmd zoals op de derde IR-foto is te zien. Daarop is ook te zien dat de radiatoren nog niet zijn afgeschermd met TONZON HR-radiatorfolie die onzichtbaar zijn werk doet. (Klick op een foto voor een vergroting).

warmteverlies

TONZON HR-Bandagefolie:

Voor dit probleem heeft TONZON HR-Bandagefolie ontwikkeld die je eenvoudig als een verbandje om de standaard buisisolatie kunt wikkelen. Dit stopt het onnodig permanent wegbloeden van de warmte door warmtestraling. Daarbij sluit HR-Bandagefolie meteen eventuele naadjes en kiertjes af en kan het kleine kale stukken effectief meeafdichten.  Op de infraroodvideo hieronder is de werking goed te zien. Deze video is gemaakt in de kruipruimte van een woonboot. De bewoners melden spontaan (en verrast) dat het warme tapwater nu heter aankomt terwijl de afstanden onder een woonboot niet groot zijn.
De video besluit met een IR-kijkje in een TONZON kruipruimte. De onderkant van de vloer straalt geen warmte meer uit dankzij de Thermoskussens. Ook de CV-buizen stralen geen warmte meer uit dankzij de HR-Bandagefolie.  Het enige warmtelekje zit nog  in de metalenstripjes waarmee de verwarmingsbuizen aan de balken zijn opgehangen.

warmtebeelden van aanpak transportleidingen in kruipruimte kantoorgebouw
18-11-2017 begin van de nulmeting
23-11 2017 einde nul meting, nu wordt de ontbrekende buisisolatie aangebracht
29-11 2017. 6 dagen na aanbrengen ontbrekende buisisolatie, voor het aanbrengen van de HR-Bandagefolie
4-12 2017. 5 dagen na het aanbrengen van de HR-Bandagefolie
12-12 2017. 13 dagen na het aanbrengen van de HR-bandagefolie

Direkt  naar het product in onze webshop;

Soms zijn delen niet of niet goed voorzien van buisisolatie. Dat is vaak het geval bij hoeken en T-spitsingen en in de omgeving van een afsluiter. De warmte-uitstraling is hier nog groter.  TONZON HR-Bandagefolie kan hier het verlies extra fors beperken.

TONZON HR-Bandagefolie kan overal worden toegepast  waar het gaat om het beperken van het uitstralen van warmte.
Bijvoorbeeld bij CV-buizen, warmwaterleidingen, kanalen van de luchtverwarming etc. Dus ook bijvoorbeeld in een convectorput en in de kast waar de warmtewisselaar van de stadsverwarming zit, kan men aan de slag met HR-Bandagefolie en  van TONZON. Het kan naast en in plaats van de TONZON HR-Radiatorfolie worden ingezet.

HR-Bandagefolie soms nog trefzekerder dan TONZON HR-Radiatorfolie. 

Tot voorkort werd aangenomen dat TONZON HR-Radiatorfolie het meest klimaateffectieve product ter wereld is. De energie die gebruikt wordt voor grondstof, winning, transport, fabricage, verpakking en applicatie is meestal al binnen enkele winterdagen terugverdiend. Het is de verwachting dat wanneer HR-Bandagefolie wordt toegepast bij de ringleiding die soms voor de van warmtapwatervoorziening wordt gebruikt, de energiebesparing t.o.v. de energie-investering nog gunstiger uitvalt. Door deze leiding wordt constant warmwater rondgepompt zodat bij ieder tappunt direct warmwater is. Anders dan bij een CV wordt hier het warme water 24 uur per dag rondgepomt, 365 dagen per jaar.