Het meest klimaatefficiënte en duurzame isolatiemateriaal

Klimaatimpact

De duurzaamste optie is vaak lastig te vinden

Klimaatefficiënt is een begrip waar nog te weinig aandacht aan wordt besteed. Er wordt steeds meer gesproken over een klimaatcrisis en daar moeten oplossingen voor komen. Van iedereen wordt verwacht om een steentje bij te dragen en meer na te denken over de klimaatimpact die wij met z’n allen hebben. Echter kan het moeilijk zijn om de juiste keuzes te maken, omdat er veel verschillende en soms ook tegenstrijdige informatie te vinden is. Als de klimaatimpact voor jou belangrijk is, is TONZON altijd een goede keuze. De producten van TONZON behoren namelijk tot de meest klimaatefficiënte producten die er zijn.

klimaatefficiënt?

Klimaatkosten tegenover opbrengst

Een maatregel is klimaatefficiënt wanneer de klimaatkosten die gemaakt worden snel winst opleveren voor het klimaat. Hoeveel energie nodig is bij de productie, transport en installatie van een materiaal weegt mee in hoe ‘klimaatefficiënt’ een materiaal daadwerkelijk is. De uitspraak dat alle isolatiematerialen goed zijn, omdat ze allemaal energie besparen, is daarom niet helemaal juist. Uit onafhankelijk onderzoek komen TONZON materialen als beste naar boven, omdat deze vaak binnen enkele maanden al een positieve impact op het klimaat hebben. Bij andere isolatiematerialen kan het jaren duren voordat er winst geboekt is.

TONZON

Waarom zijn de producten zo klimaatefficiënt?

 

TONZON producten zijn allemaal gebaseerd op een unieke dunne folie. Hierdoor kunnen wij woningen van uitstekende isolatie voorzien met ontzettend weinig materiaal. Weinig materiaal betekent lage energiekosten bij de productie en installatie, maar voornamelijk ook bij het transport. Resultaat: nauwelijks vrachtwagens nodig en een milieu impact die binnen enkele maanden weer is terugverdiend. Omdat er geen vrachtwagens nodig zijn voor de installatie van onze producten, betekent dit niet alleen dat energiekosten lager zijn, maar ook minder uitstoot van stikstof en fijnstof. Geen vrachtwagens betekent bovendien minder overlast in de vaak nauwe straatjes in binnensteden.

Uit onderzoek van het NIBE blijkt dat TONZON producten om deze redenen ook de laagste milieubelasting hebben van alle isolatiematerialen. Daarom zijn wij voor onze unieke uitvinding, het thermoskussen, als enige vloerisolatie bekroond met het keurmerk voor duurzaam bouwen.

Door onze unieke manier van isoleren en onze denkwijze, kan je erop vertrouwen dat je met TONZON altijd een goede keuze maakt voor het klimaat. Wij zijn elke dag bezig met onze processen te optimaliseren, om ervoor te zorgen dat wij altijd voorop lopen als het gaat om klimaatefficiënt isoleren en wonen.

 

Productie

Veel productieprocessen zijn gebaseerd op het maken van zoveel mogelijk materiaal in een zo kort mogelijke periode met zo min mogelijke financiële kosten. Wel efficiënt, maar niet voor het klimaat. Er zijn wel steeds meer bedrijven die hun productieprocessen klimaatefficiënt maken, bijvoorbeeld door over te stappen op groene-energie of gebruik te maken van gerecyclede materialen, net als TONZON. Ons hele productieproces loopt op zelf opgewekte zonne-energie.

Transport

Transport is een grote bron van vervuiling, zowel van broeikasgassen als stikstof. Vrachtwagens rijden dagelijks door onze leefomgeving waarbij zij vervuilen en ook het verkeer ophouden. Met een keuze voor lokale, Nederlandse producten draag je al een steentje bij. Producten die daarnaast licht zijn en weinig ruimte innemen, hebben veel lagere transportkosten. Dit is het gebied waar TONZON-folies uitblinken; heel licht, opvouwbaar en dus nauwelijks vrachtwagens nodig om het transport mogelijk te maken.

Installatie

Een materiaal kan weinig grondstoffen nodig hebben en weinig wegen, maar dan is het nog lang niet klimaatefficiënt. Bij de installatie of verwerking kan veel vervuiling of energie nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan isolatiematerialen die met HFK-gassen gespoten worden. Dit installatieproces heeft een gigantische milieu-impact. TONZON-folies kunnen daarentegen met eenvoudige bevestigingsmethodes aangebracht worden, zonder dat hier veel energie of grote hoeveelheden afval aan te pas komen.

Duurzaamheid

Een belangrijk aspect van klimaatefficiëntie

Duurzaamheid is een belangrijk aspect van klimaatefficiëntie. Als je materialen vaker moet vervangen, komen hier weer opnieuw de productie, transport en installatiekosten bij kijken. Hoe langer een product mee gaat, hoe lager dus de klimaatimpact. Hierbij is het ook belangrijk rekening te houden met de beoogde levensduur van een product. Bij isolatie gaat het om decennia, daarom zijn onze producten erop berekend om tientallen jaren mee te gaan. Voor onze thermoskussens krijg je daarom ook standaard minstens 10 jaar garantie op de werking van dit product. Uit onderzoeken is gebleken dat de duurzaamheid van thermoskussens echter veel langer is. In bepaalde gevallen is na 32-jaar nog geen spoor van veroudering gevonden.

Circulair

Reduce Reuse Recycle

Elk product komt hoe dan ook een keer aan het einde van zijn levensloop, zo ook de producten van TONZON. Niet al onze producten zijn recyclebaar, maar dat betekent niet dat ze niet circulair zijn. Omdat onze producten maar weinig grondstof gebruiken en voor heel weinig afval zorgen, is de impact als ze aan het einde van de levensduur komen ook gering. In dit opzicht zijn TONZON materialen nog meer circulair dan materialen die gedeeltelijk recyclebaar zijn, maar meer grondstoffen nodig hebben en afval produceren. Het gehele TONZON vloerisolatiesysteem is daarnaast voor 98% recylcebaar en steekt daarmee met kop en schouders uit boven de concurrentie.

Wat kan jij doen?

Iedereen wordt gevraagd een steentje bij te dragen, maar wat kan je nou eigenlijk echt zelf doen? De basis van energiezuinig wonen is goede woningisolatie. Isolatie zorgt dat warmte binnen huis blijft zodat je minder hoeft te stoken. Bovendien zorgt goede isolatie voor een gezonder en comfortabeler huis. Ook met kleinere maatregelen, zoals het toepassen van radiatorfolie of het isoleren van verwarmingsbuizen, zet je al een grote stap richting lagere energiekosten.

Ontdek wat jij kan doen op iedereendoetwat.nl

Ervaar ook het comfort van een goed geïsoleerde vloer

 

of bel naar +31 (0)53 - 206 0067

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief