Isolatiewaarde TONZON Vloerisolatie

Hoe goed isoleren de Thermoskussens daadwerkelijk?

 

Hoe goed de isolatie is in het tegenhouden van warmte (de isolatiewaarde), kan worden uitgedrukt in één getal: de warmteweerstand (ook wel R-waarde, Rd of Rc genoemd).
Hoe hoger deze warmteweerstand, des te minder warmte er verloren gaat. Dit betekent niet alleen meer energiebesparing, maar ook een aangenamere temperatuur in huis. Kortom, hoe hoger de isolatiewaarde, hoe beter. De minimale isolatiewaarde van het TONZON Thermoskussen bedraagt: Rd ≥ 4,8 m²K/W, maar dit kan in de praktijk nog een stuk hoger worden. Daarnaast is er een Thermoskussen met vier luchtkamers, in plaats van drie, wat een isolatiewaarde levert van Rc ≥ 7,0 m²K/W.

 

 

Rd en Rc

De isolatiewaarde heeft twee afkortingen: Rd en Rc. De Rd staat voor de isolatiewaarde van het isolatiemateriaal, dit is dus de isolatie die je toevoegt. De Rc staat voor de isolatiewaarde van de constructie. Hierin wordt alles meegenomen; vloerbedekking, vloerconstructie, isolatie etc. Wanneer je (extra) isolatie aanbrengt, dan kan je de Rd van de isolatie in de meeste gevallen gewoon optellen bij de Rc van de huidige constructie.

Rc-waarde Thermoskussen

 

Het standaard TONZON Thermoskussen bestaat uit drie luchtkamers. Voor het driekamer en het vierkamer Thermoskussen is een bewijs van gelijkwaardigheid afgegeven door BCRG. Daaruit blijkt dat bij de bepaling van het energielabel Rc ≥ 5,0 m²K/W mag worden gehanteerd. De daadwerkelijke isolatiewaarde hangt echter af van de dikte van de luchtlaag in de kussens en het type vloer waar de kussens zijn toegepast.

Thermoskussens zijn een flexibel materiaal. Door bredere kussens te nemen, hangen de kussens verder naar beneden en zo creëer je een hogere isolatiewaarde. Hoe ver de kussens naar beneden kunnen hangen is afhankelijk van de ruimte die in de kruipruimte beschikbaar is.

Uitgaande van een niet geïsoleerde vloer wordt de Rc-waarde na de isolatie als volgt:

Rc-waarde (m²K/W) per hoeveelheid opgesloten lucht 15 cm 20 cm 25 cm
3-kamer Thermoskussen 5 5,3 5,6
4-kamer Thermoskussen 7,1

 

Houten vloer

 

Bij een houten vloer ligt het net iets anders. In bijna alle gevallen worden de Thermoskussens tussen de houten balken bevestigd, omdat het veel voordelen heeft om het isolatiemateriaal zo dicht mogelijk tegen de vloer te plaatsen. Het nadeel hiervan is dat de houten balken de isolatielaag onderbreken. De isolatiewaarde van een houten vloer met Thermoskussens van drie luchtkamers tussen de balken komt, volgens de normen, uit op Rc = 4,4 m²K/W. Bij vier luchtkamers gaat het om een waarde van Rc = 5,2 m²K/W.

Het warmteverlies via de balken kan worden beperkt door deze ook in te pakken met folie, om zo de uitstraling van warmte aan de onderkant weg te nemen. Dit zorgt voor een hogere isolatiewaarde van respectievelijk Rc ≥ 4,6 m²K/W en Rc ≥ 5,4 m²K/W .

Rd-waarde

De kwaliteitsverklaring van BCRG gaat er van uit dat een bestaande vloer een isolatiewaarde heeft van Rc = 0,15 m²K/W. Hieruit is af te leiden dat de toegevoegde isolatiewaarde van de Thermoskussens iets meer dan Rd ≥ 4,8 bedraagt. Bij vloeren waar al isolatie aanwezig is, zullen de Thermoskussens dus nog eens minimaal 4,8 m²K/W aan de isolatiewaarde toevoegen. Voor het vierkamerkussen, wanneer hier voldoende ruimte voor is, komt deze waarde uit op Rd ≥ 7,0.

 

Verschil met andere materialen

De werking van traditionele isolatiematerialen kan worden uitgedrukt in een λ-waarde, dit is een materiaaleigenschap die aangeeft hoe goed het materiaal is in het geleiden van warmte. Hoe lager deze waarde, des te minder warmte er door het materiaal kan stromen. Aan de hand van deze waarde is makkelijk uit te rekenen welke isolatiewaarde wordt verkregen bij welke dikte van het materiaal.

Door de unieke werking van TONZON materialen is hier geen constante λ-waarde aan toe te kennen. De isolatiewaarde wordt namelijk bepaald door de hoeveelheid lucht die in de kussens wordt opgeslagen. Volgens de huidige normen draagt de hoeveelheid lucht in de Thermoskussens minder bij aan de isolatiewaarde dan je in eerste instantie zou verwachten. Dit komt door verschillende correctiefactoren. Hoe de isolatiewaarde verandert met de dikte van de Thermoskussens is te zien in de grafiek. Hierbij is de rode lijn de isolatiewaarde die wordt gehanteerd volgens de norm en de kwaliteitsverklaringen.

Ervaar ook het comfort van een goed geïsoleerde vloer

 

of bel naar +31 (0)53 - 206 0709

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief