Isolatiewaarde TONZON vloerisolatie

Hoe goed isoleren de thermoskussens daadwerkelijk?

Hoe goed de isolatie is in het tegenhouden van warmte, de isolatiewaarde, kan worden uitgedrukt in één getal: de warmteweerstand, ook wel R-waarde, Rd of Rc genoemd.
Hoe hoger deze warmteweerstand, hoe minder warmte er verloren gaat. Dit betekent niet alleen meer energiebesparing, maar ook een aangenamere temperatuur in huis. Kortom, hoe hoger de isolatiewaarde, hoe beter. De minimale isolatiewaarde van het TONZON thermoskussen bedraagt: Rd ≥ 3,8 m²K/W, maar dit kan in de praktijk nog een stuk hoger worden.

Rd en Rc

De isolatiewaarde heeft twee afkortingen: Rd en Rc. De Rd staat voor de isolatiewaarde van het isolatiemateriaal, dit is dus de isolatie die je toevoegt. De Rc staat voor de isolatiewaarde van de constructie. Hierin wordt alles meegenomen; vloerbedekking, vloerconstructie, isolatie etc.
Als je (extra) isolatie aanbrengt, dan kan je de Rd van de isolatie in de meeste gevallen gewoon optellen bij de Rc van de huidige constructie.

Rd-waarde Thermoskussen

Het standaard TONZON thermoskussen voor vloerisolatie bestaat uit drie luchtkamers. Voor het driekamer thermoskussen is een bewijs van gelijkwaardigheid afgegeven door ISSO. Daaruit blijkt dat bij de bepaling van het energielabel Rd ≥ 3,8 m²K/W mag worden gehanteerd. De daadwerkelijke isolatiewaarde is echter iets anders en hangt bijvoorbeeld af van de dikte van de luchtlaag in de kussens.

Thermoskussens zijn een flexibel materiaal. Door bredere kussens te nemen, hangen de kussens verder naar beneden en zo creëer je een hogere isolatiewaarde. Hoe ver de kussens naar beneden kunnen hangen is eigenlijk alleen beperkt door de ruimte die in de kruipruimte beschikbaar is.

De waarde van Rd ≥ 3,8 is een veilige waarde, die al bereikt wordt als de kussens 12 cm uit kunnen hangen. Wij raden aan de kussens minstens 15cm uit te laten hangen, de isolatiewaarde is dan eerder Rd = 4,7 m²K/W. Uit berekeningen van de TU delft blijkt ook dat de isolatiewaarde hoger is dan 3,8. Zij vinden een isolatiewaarde van Rd = 4,6 m²K/W.

Worden de werkzaamheden uitgevoerd door een erkend TONZON installateur, dan kan je er op vertrouwen dat de minimale waarde van Rd ≥ 3,8 wordt gehaald en in de meeste gevallen wordt overschreden.

Verschil met andere materialen

De werking van traditionele isolatiematerialen kan worden uitgedrukt in een λ-waarde, dit is een materiaaleigenschap die aangeeft hoe goed het materiaal is in het geleiden van warmte. Hoe lager deze waarde, hoe minder warmte er door het materiaal kan stromen. Aan de hand van deze waarde is makkelijk uit te rekenen welke isolatiewaarde wordt verkregen bij welke dikte van het materiaal.

Door de unieke werking van TONZON materialen is hier geen constante λ-waarde aan toe te kennen. De isolatiewaarde wordt namelijk bepaald door de hoeveelheid lucht die in de kussens wordt opgeslagen. Om deze reden geven wij een alleen een minimale Rd-waarde, die voldoet aan de huidige isolatienormen. De isolatiewaarde in de praktijk zal in de meeste gevallen veel hoger zijn dan deze minimale waarde. Om een indicatie te geven van de theoretisch haalbare isolatiewaardes: Bij een dikte van 20 cm is de isolatiewaarde ongeveer Rd = 5, bij 30 cm dikte zal de isolatiewaarde in de buurt komen van Rd = 7,5.

Ervoor ook het comfort van een goed geïsoleerde vloer

of bel naar 053 433 23 91

Schrijf je in voor de nieuwsbrief