levensduur Thermoskussen onderzocht

Praktijkonderzoek naar levensduur:  “geen spoor van veroudering”

Kruipruimtes zijn soms moeilijk toegankelijk, maar als er een persoon door past, dan kan ook het TONZON systeem worden aangebracht.
Onderzoek levensduur Thermoskussen, monstername bij een van de woningen. Kruipruimtes zijn soms moeilijk toegankelijk zoals hier, maar als er een persoon door past, dan kan ook het TONZON systeem worden aangebracht.

De levensduur van het TONZON Thermoskussen is met een praktijkonderzoek vastgesteld.  De emissie waarde van de binnenkant van het Thermoskussen vertoont ook op de lange duur “geen spoor van veroudering” zo schrijven de onderzoekers. Download het complete rapport met deze link https://goo.gl/ErQIS7

In 1979 bedacht Ton Willemsen het concept om warmtestromen door constructies af te remmen met luchtlagen die zijn opgesloten tussen oppervlakken met een zeer lage thermische emissie.
Hij noemde zijn uitvinding Thermoskussen. Thermos- naar de thermosfles en –kussen naar een soort zak waarin luchtig materiaal wordt opgesloten. Het Thermoskussen wordt  gevuld met lucht dat overal ter wereld gratis aanwezig is. In 1980 ontwikkelde hij het  recept waarmee de lage emissie van deze inwendige oppervlakken langdurig beschermd zouden moeten worden tegen oxidatie door de zuurstof in de lucht om een lange levensduur te kunnen waarborgen.

In 2015  zijn bij een drietal woningen waar de Thermoskussens al zeer lang hangen de binnenkanten van een aantal Thermoskussens onderzocht volgens een streng protocol door een onafhankelijk laboratorium.  Bij elke woning werden uit drie Thermoskussens monsters genomen van alle folielagen. Bij een van de woningen hingen de Thermoskussens er al 32 jaar.

Resultaat:
Citaat uit het rapport: “De resultaten van het laboratoriumonderzoek zijn vastgelegd in het testrapport  0074-L-14/2 van 2 november 2015, dat is opgenomen in bijlage 1 van dit rapport.  Hieruit blijkt dat de emissiecoëfficiënt van de “opgesloten” folies, dat wil zeggen de binnenzijden van de kamers van de Thermokussens, overal lager is dan 0,03. De  meeste waarden liggen zelfs onder 0,02. ..  Ook de emissiecoëfficiënten van de binnenzijden van de enkelvoudige Thermoskussens in de woning uit 1983 vertonen in feite geen spoor van veroudering: alle waarden zijn lager dan 0,015 (tabellen 9, 10 en 11)”.

Conclusie:
Het recept dat gebruikt wordt om de binnenzijde van de Thermoskussens te behoeden voor oxidatie door de zuurstof in de lucht blijkt ook op de zeer lange duur de gewenste bescherming te bieden waardoor een zeer lange levensduur van de TONZON isolatiemethode gegarandeerd is.