Voorkom koudebrug

Volgens Wikipedia is “Een koudebrug (is) een plaats aan een gebouw waar, door slechte isolatie, warmteoverdracht kan plaatsvinden”. Warmte die u niet naar de muur wilt verliezen, maar die u in uw (huis)kamer wilt houden!

Wat is nu precies een koudebrug?

Bij veel gangbare isolatiematerialen ontstaan koudebruggen bijvoorbeeld doordat de isolatiematten of -platen niet goed op elkaar aansluiten.  Ook bij de overgang van muur naar een vloerconstructie ontstaan vaak koudebruggen. Bij die koudebruggen gaat veel warmte verloren. TONZON isolatie kunt u altijd naadloos verwerken, waardoor u al veel koudebruggen voorkomt.

Zou u echter de TONZON Thermossheets op een lattenconstructie verwerken dan gaan de latten, die veel meer warmte geleiden dan de Thermossheets als koudebruggetjes fungeren.

naarboven

Koudebrugonderbrekers

TONZON heeft, om de koudebrug te voorkomen, de koudebrug-onderbrekers geïntroduceerd. Koudebrug-onderbrekers zijn blokjes drukvast isolatiemateriaal waarvan de warmtegeleiding 4 tot 6 keer lager is dan die van hout. U bevestigt ze op de muur en maakt daarop de Thermoskussens vast. Niet alleen heeft u minder latten nodig, er is ook veel minder warmteverlies vanuit die latten.

Geluidsisolatie

Bijkomend voordeel van de koude-brugonderbrekers: ze dempen geluidsgolven. Als u ze tussen de latten en de muur bevestigt, kunt u een ‘zwevende’ voorzetwand maken die ook het geluid beter isoleert.

naarboven