Nieuw TONZON-product levert Rc≥7 m²K/W bij vloerisolatie

TONZON reduceert de warmtestroom door de vloer bij ongeïsoleerde vloeren met 98%

Sinds 2013 is de nieuwbouwnorm voor vloerisolatie Rc = 3,5 m²K/W. Voor woningen met vloerverwarming blijkt dit volstrekt onvoldoende. Milieu Centraal adviseert bij vloerverwarming minimaal Rc = 5,0 m²K/W. Het TONZON Thermoskussen met drie luchtkamers levert deze waarde ruimschoots, in de Nederlandse praktijk al meer dan veertig jaar. De claim dat dit het beste en meest klimaatefficiënte vloerisolatie-product ter wereld is wordt niet in twijfel getrokken. Toch komt de producent nu met een nieuw product waarmee een nog hogere formele isolatiewaarde wordt behaald. De toestand van het klimaat vraagt om steeds betere oplossingen en goede vloerisolatie blijkt veel belangrijker dan nu nog wordt aangenomen.

Een isolatiewaarde van Rc ≥ 7,0 m²K/W mag een technische doorbraak worden genoemd. Een dergelijke waarde kan met andere materialen vrijwel niet worden gehaald. Daarvoor is enorm veel materiaal nodig en bij het pur spuiten ook meerdere arbeidsgangen. De benodigde diktes worden nu nog niet standaard geproduceerd. Dit zal waarschijnlijk ook nooit gebeuren. De meeste producten passen dan niet meer door de toegangsopeningen en/of zijn economisch niet meer rendabel. Het nieuwe TONZON-product is evenals het eerdere Thermoskussen met drie luchtkamers volledig opvouwbaar. Het past met gemak door ieder luikje waar een mens doorheen kan en er zijn geen vrachtwagens nodig om het product op de plaats van bestemming af te leveren. Onderstaande tabel laat zien hoeveel materiaal je nodig hebt om een vloer van 46 m² te isoleren met Rc = 7,0 m²K/W.

Type materiaal Dikte  Woning 46 m²
  Cm Gewicht Volume m³
TONZON 30 4 0,002
Vlaswol 31 238 14,2
Glaswol 22 161 10,3
EPS 25 135 11,6
Steenwol 24 361 10,9
Cellulose 28 657 12,9
Purschuim 20 254 9,0
Icenene 31 113 14,2
Jetspray 31 799 14,2
Neopixels 24 219 10,9
PIR platen gelijmd 15 225 7,1
PIR platen geschroefd 20 288 9,0

 

Zet je dit in een grafiek dan zie je duidelijk dat TONZON Thermoskussens een klasse apart vormen, zowel qua gewicht als qua vervoersvolume.

TKI Urban Energy stelt in de Routekaart Na-isolatie: “Bij een stapsgewijze aanpak heeft het in verband met het risico op schimmel en huisstofmijt de voorkeur om te starten met de vloer, vervolgens de gevel en dan het dak. Wanneer de vloer als laatste wordt geïsoleerd zullen vocht en schimmels zich daar concentreren aangezien de vloer dan de koudste (en vochtigste) plek is”. Dit betekent dat de 200.000 woningen uit het Klimaatakkoord die versneld verduurzaamd moeten worden, allemaal vloerisolatie moeten krijgen. Daarnaast zouden de woningen die eerder slechts gedeeltelijk zijn aangepakt, ook versneld vloerisolatie moeten krijgen om de gezondheid van het binnenklimaat te verbeteren. Wanneer we hiervoor een inhaalslag maken met 300.000 woningen per jaar komt het totaal op 500.000 woningen vloerisolatie per jaar. Wanneer je dan gewoon isolatiemateriaal gebruikt met Rc = 5,0 m²K/W heb je 2.000 vrachtwagens per dag nodig om het materiaal bij de woningen af te leveren. Vrachtwagens die je eigenlijk zoveel mogelijk wilt vermijden omdat ze broeikasgas, stikstof, fijnstof en ultrafijnstof uitstoten en overlast veroorzaken op snelwegen en in binnensteden. Bij toepassing van het TONZON Vloerisolatiesysteem zijn deze vrachtwagens niet meer nodig. Om aan de noodzakelijke capaciteit te kunnen voldoen, heeft TONZON een nieuwe productielocatie in gebruik genomen en de productiecapaciteit uitgebreid tot 25 miljoen m² vloerisolatie per jaar.

Klimaatefficiënt
Woningisolatie bespaart 40 tot 400 keer zoveel energie als het kost om het materiaal te maken. Zo heb je de productie-energie al in enkele maanden tot 2 jaar terugverdiend” aldus Milieu Centraal op haar website. Wanneer je bij andere materialen de dikte verdubbelt, wordt deze terugverdientijd veel langer omdat de meeropbrengst minder wordt. Dat is bij TONZON Vloerisolatie niet het geval. De terugverdientijd blijft enkele dagen en de terugverdienfactor ligt tussen 6.500 en 50.000.

Ervaar ook het comfort van een goed geïsoleerde vloer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief