Duurzaam bouwen keurmerk

Grote ecologische verschillen bij isolatiematerialen

Thermoskussen meest milieuvriendelijke vloerisolatie

Het isoleren van begane grondvloeren is een van de grootste energiebesparingsbronnen in de Nederlandse woningbouw. Het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) heeft een milieuvergelijking gemaakt tussen de verschillende manieren om dit aan te pakken. Daarbij is gebruik gemaakt van de gegevens uit de Nationale Milieudatabase (NMB). De milieu schaduwkosten blijken enorm van elkaar te verschillen. Een factor 100 tussen de milieukosten van de 2 meest toegepaste producten in de Nederlandse vloerisolatiemarkt mag extreem worden genoemd.

Milieubeoordeling meest ecologische vloerisolatie

NIBE: “TONZON Thermoskussens haalt de beste score in de toepassing Vloerisolatie en is daarmee het DUBOkeur 1a product. De Thermoskussens onderscheiden zich t.o.v. de alternatieven mede omdat door de werking met luchtkamers relatief weinig materiaal nodig is om de gewenste Rc-waarde te bereiken. Hoe minder materiaal, des te lager de schaduwkosten. Daarnaast is de milieulast van het transport nihil. De luchtkussens kunnen opgevouwen vervoerd worden en nemen daardoor weinig ruimte in.”

De DUBOkeur-grens wordt bepaald door het product met de laagste schaduwkosten. Het TONZON Thermoskussen legt met slechts € 0,09 milieukosten per m² de lat uitzonderlijk laag. Alleen producten met schaduwkosten lager dan € 0,25 per m² kunnen daardoor in aanmerking komen voor het DUBOkeur. Geen enkel ander product kan hieraan voldoen. Bekijk de factsheet met toelichting.

Met minder CO2 meer CO2 reductie

Het aanbrengen van TONZON Thermoskussens kost niet alleen veel minder CO2 dan de andere producten waarmee het is vergeleken maar levert ook meer CO2 reductie op dankzij een andere manier van isoleren. Daarbij wordt de uitstraling van warmte door de onderkant van de vloer trapsgewijs naar vrijwel nul gereduceerd. Vloeren worden sneller warm, kunnen een hogere temperatuur bereiken en houden de warmte langer vast. Daardoor valt in de praktijk de energiebesparing hoger uit. Daarnaast heeft het systeem nog andere voordelen waardoor het verduurzamen van woningen goedkoper, makkelijker en gezonder wordt. Bij dit systeem wordt bijvoorbeeld ook de toetreding van vocht en radon uit de kruipruimtebodem geweerd waardoor extra ventilatievoorzieningen in de woonkamer vaak niet meer nodig zijn.

Ervaar ook het comfort van een goed geïsoleerde vloer

2 Miljoen ton CO2-reductie met TONZON Vloerisolatie in Nederland?

Eerder becijferde BackHoom dat in Nederland bij 3,2 miljoen woningen nog vloerisolatie kan worden aangebracht. Er komen echter veel meer vloeren in aanmerking voor (extra) vloerisolatie. Van 1983 tot 1993 werden namelijk nieuwe woningen gebouwd met een vloerisolatiewaarde van slechts Rc = 1,3 m²K/W. Deze waarde is veel te laag en wordt in de praktijk vaak niet eens gehaald vanwege lekken in de isolatielaag. Van 1993 tot 2013 gold 2,5 m²K/W als minimale waarde in de nieuwbouw en pas na 2013 is 3,5 m²K/W de norm. Voor vloeren met vloerverwarming zijn deze waardes echter nog steeds niet hoog genoeg. Er lekt te veel warmte weg door uitstraling van de onderzijde van de isolatielaag naar de koudere kruipruimtebodem en funderingsmuren. TONZON Vloerisolatie is bij uitstek geschikt om een lek zoals deze te dichten.

Het Thermoskussen is in 1980 uitgevonden en op de markt gebracht door TONZON-oprichter Ton Willemsen. Het was destijds (en is ook vandaag nog) een revolutionaire ontwikkeling. Als enige in de wereld is dit isolatiemateriaal volledig opvouwbaar. De isolerende lucht wordt namelijk pas op de plaats van bestemming (gratis) toegevoegd. Andere isolatieproducten bestaan uit bulkmaterialen waarin fabrieksmatig lucht of een ander gas is opgesloten. Naarmate men beter wil isoleren is daarmee steeds meer materiaalvolume nodig. Nu de vereiste isolatie­waardes steeds hoger worden zijn er dus steeds meer vrachtauto’s nodig om het benodigde materiaal te bezorgen. Deze zorgen voor extra filedruk op de snelwegen en veroorzaken vaak overlast in buurten en smalle straatjes.

Bij de uitvoering van TONZON Vloerisolatie zijn geen vrachtauto’s nodig en door de andere manier van isoleren valt de energiebesparing in de praktijk hoger uit. TONZON is daarmee met afstand de meest klimaatefficiënte vloerisolatie: meer CO2-reductie met minder CO2-investering. Het heeft daarnaast nog andere voordelen waardoor verduurzamen goedkoper en makkelijker wordt. Bij dit systeem wordt bijvoorbeeld ook het vocht uit de bodem geweerd waardoor kostbare ventilatievoorzieningen in de woning vaak niet meer nodig zijn.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief