Isolatiewaarde TONZON Thermoskussen fors verbeterd

Isolatiewaarde TONZON Thermoskussen fors verbeterd

 

ENSCHEDE – Het College van Deskundigen van Bureau CRG heeft nieuwe, hogere, Rc-waarden voor het TONZON Thermoskussen vastgesteld. Rc-waarde wil zeggen: warmteweerstand van een bepaalde constructie, zoals een vloer of een dak. Simpel gezegd komt het neer op: hoe hoger de Rc-waarde, hoe beter een woning thermisch geïsoleerd is. Dat is goed nieuws voor iedereen met een TONZON-vloer, dit betekent dat de Rc-waarde van hun vloer niet 3,8 m²K/W maar 5,0 m²K/W bedraagt. BCRG controleert en publiceert gelijkwaardigheids- en kwaliteitsverklaringen van producten en systemen in de bouw- en installatiesector. Regelmatig toetst dit bureau isolatiematerialen en past waar nodig de waardes aan.  

Waarom is de Rc-waarde voor Thermoskussens verbeterd?

Volgens de nieuwe NTA 8800-norm wordt de waarde voor het driekamer Thermoskussen bij een niet-geïsoleerde vloer niet Rc=3,8 m²K/W maar Rc ≥ 5,0 m²K/W. Waarom is deze waarde nu hoger? Omdat bij de bepaling van de isolatiewaarde voor het eerst ook de hoeveelheid lucht die is opgesloten mee wordt genomen. Des te meer opgesloten lucht, des te hoger de waarde uitvalt.

  Rc volgens NTA 8800
  Opgesloten lucht
Huidige Rc 15 cm 20 cm 25 cm
0,15 5,0 5,3 5,6
1,3 6,1 6,5 6,8
2,5 7,3 7,7 8,0
3,5 8,3 8,7 9,0

Wat is een hoge/lage Rc-waarde?

De Rc-waarde is misschien een abstract begrip. Want wat is hoog, wat is laag? We zullen dit concreter maken. Er zijn namelijk in Nederland standaard eisen voor de Rc-waarden voor verschillende onderdelen van een woning. Voor dak, gevel, vloer en binnenmuur zijn ieder aparte richtwaarden opgesteld in het bouwbesluit van 2021. Let wel, dit zijn de normen die gelden voor nieuwbouw huizen, dus kom jij aan deze waarden met een ouder huis, dan is dat heel goed!

  • Rc-waarde vloer: minimaal 3,7 m²K/W.
  • Rc-waarde gevel: minimaal 4,7 m²K/W.
  • Rc-waarde dak: minimaal 6,3 m²K/W.

Nog hogere waarden in het verschiet

“Het kan zomaar zijn dat in de toekomst deze waarden nog verder omhoog gaan,” aldus TONZON-directeur en uitvinder van het Thermoskussen Ton Willemsen. “De door BCRG vastgestelde waarden zijn namelijk een zeer veilig compromis, voortvloeiend uit ons voorstel. De NTA 8800 schrijft voor te rekenen met de norm EN 6946, met daarin een correctiefactor voor naar beneden gerichte warmtestromen. Wij vragen ons af of deze convectieverliezen in de afgesloten luchtlagen in de Thermoskussens wel zo groot zijn.” Volgens onze eigen berekeningen zijn de Rd-waarden van het Thermoskussen veel hoger bij een perfecte stratificatie. Onderstaande grafiek laat het verschil zien tussen de Rd berekend volgens de NTA 8800 en de Rd bij perfecte stratificatie.

Ton Willemsen: “De werkelijke waarde zal ergens tussen beide curves liggen. We wilden alleen niet meer tijd verspillen en daarom stelden we voor voorlopig de waarden te gebruiken die uit de berekeningen volgens de NTA 8800 komen, totdat het bewijs geleverd kan worden dat de werkelijke waarden hoger liggen. De eerste prioriteit is nu erkenning te krijgen dat de Thermoskussens meer energie besparen dan andere vloerisolaties. Daarvoor is nu een grote stap gezet. In de praktijk komen bij vloeren met vloerverwarming besparingen naar voren die tien keer hoger zijn dan die uit de berekeningen komt.” Waarom dat zo is, staat in dit interview van 7 juli 2021.

Goed nieuws voor het milieu

De hogere isolatiewaarden zijn ook goed nieuws voor het milieu, nu met hetzelfde product Rc≥5,0 m³K/W wordt geleverd (in plaats van de oude Rc=3,8). De milieu-impact van dit product wordt daardoor nog gunstiger vergeleken met andere producten. “Andere producten gebruiken veel meer energie en 43% meer materiaal om een waarde van Rc=5,0 te halen. Daarnaast hebben ze ook meer vervoersvolume nodig om dezelfde producten te kunnen leveren. Het bizarre verschil dat al in de oude vergelijking (rapport) naar voren kwam, zal nog extremer worden,” is Willemsen ’s overtuiging. De nieuwe isolatiewaarde is inmiddels in het DUBO-certificaat verwerkt.

Ervaar ook het comfort van een goed geïsoleerde vloer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief