Klimaatakkoord gebouwde omgeving: Voorkom verdere schade aan de Volksgezondheid

Voorkom verdere schade aan de Volksgezondheid

Langs deze weg willen wij een kanttekening/waarschuwing plaatsen bij de kamerbrief van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over de versnelling van de aanpak energiearmoede gebouwde omgeving.

29% Van de particuliere huiseigenaren die wil verduurzamen heeft nog geen idee waar te beginnen. Van de mensen die het wel weten overweegt slechts 16% vloerisolatie. Dat blijkt uit een steekproef onder 415 particuliere huiseigenaren. Het betreft een onderzoek dat wij periodiek laten uitvoeren met betrekking tot de bereidheid tot verduurzamen en de bekendheid van overheidsmaatregelen op het gebied van de energietransitie. Bekijk het onderzoek hier.

Deze cijfers zijn verontrustend omdat vaststaat dat het achterwege laten van vloerisolatie bij een energierenovatie niet alleen tot bouwkundige schade kan leiden, maar ook oorzaak is van een toename van het aantal huisstofmijten en schimmelvorming bij de vloer. Tot deze conclusie komt een breed consortium uit de bouwwereld tijdens het Startevent Circulaire Energierenovatie* die op 12 maart 2023 is gehouden in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vloerisolatie moet de basis zijn van een goed isolatieplan en mag niet langer het sluitstuk zijn.

De risico's van het achterwege laten van vloerisolatie zijn echter niet of nauwelijks bekend bij Gemeentes, Woningcorporaties, Maatschappelijke organisaties, particuliere huiseigenaren, energiewinkels en energiecoaches, etc. Dat is opmerkelijk want al in 1993 heeft de toenmalige Staatssecretaris de Tweede Kamer per brief beloofd dit aspect in de voorlichting te zullen betrekken. Door de huidige onbekendheid met de risico's van het achterwege laten van vloerisolatie, zal het aantal woningen met meer huisstofmijtallergeen in het binnenmilieu dus in korte tijd verder toenemen wanneer het ministerie BZK niet meer werk maakt van de eerdere toezegging.

 

*Op 12 maart 2023 is het Startevent Circulaire Energierenovaties gehouden in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De minister wil dat niet langer alleen maar gekeken wordt naar de CO2 uitstoot tijdens de gebruiksfase. Ook de integrale milieubelasting van de energetische verduurzaming zou in de afweging moeten worden betrokken. Tijdens dit event is er voor gewaarschuwd dat energierenovaties niet ten koste mag gaan van de volksgezondheid zoals tijdens het eerste Nationaal Isolatie Programma (NIP). Daarom is er gepleit voor meer aandacht voor vloerisolatie o.a. om problemen met schimmels en huisstofmijten te voorkomen.

Vloerisolatie en Gezondheid: TKI Urban Energy stelt in het Routeplan voor na-isolatie: Bij het aanbrengen van isolatie heeft een aanpak waarbij alle bouwdelen worden verbeterd de voorkeur. Bij een stapsgewijze aanpak heeft het in verband met het risico op schimmel en huisstofmijt de voorkeur om te starten met de vloer, vervolgens de gevel en dan het dak. Wanneer de vloer als laatste wordt geïsoleerd zullen vocht en schimmels zich daar concentreren aangezien de vloer dan de koudste (en vochtigste) plek is.
Inmiddels kan hieraan worden toegevoegd dat het achterwege laten van vloerisolatie ook tot bouwkundige schade kan leiden. Bij veel woningcorporaties en particuliere huiseigenaren verrotten houten vloeren nadat de rest van de schil wel is aangepakt.  

Conclusie die tijdens het event kon worden getrokken is dus: Vloerisolatie moet de basis zijn van een goed isolatieplan, niet langer het sluitstuk. De risico’s van het achterwege laten van vloerisolatie zijn echter niet of nauwelijks bekend bij Gemeentes, woningcorporaties, particuliere huiseigenaren, energiewinkels en energiecoaches etc. Uit een recent onderzoek blijkt dat van de particuliere huiseigenaren die wil verduurzamen 29% nog geen idee heeft waar te beginnen en van de mensen die het wel weten slechts 16% vloerisolatie overweegt. Veel meer mensen overwegen muur-, dakisolatie of isolatieglas. Het aantal woningen met meer huisstofmijtallergeen in het binnenmilieu zal dus in korte tijd verder toenemen. Ook van woningcorporaties komen nog geen signalen dat het roer om gaat.

Toekomstbestendige vloerisolatie
Milieu Centraal adviseert voor vloeren met vloerverwarming minimaal Rc = 5,0 m²K/W toe te passen. Veel woningen zullen in de toekomst voorzien worden van lage temperatuur verwarming (LTV). Daarbij zal vloerverwarming een veel gekozen optie zijn. Het ligt daarom voor de hand om bij de toepassing van vloerisolatie tenminste Rc = 5,0 m²K/W of hoger te adviseren en toe te passen. Dit kan gestimuleerd worden door de streefwaarde voor vloerisolatie te verhogen van 3,5 naar 5,0, de isolatiewaarde waarvoor subsidie wordt verstrekt te verhogen van 3,5 naar 5,0. Een andere optie is een duidelijk hoger subsidiebedrag vast te stellen voor fors hogere waarden.
Iedere verdubbeling van de weerstand halveert de warmtestroom.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief