Privacy statement

TONZON BV

 

1. Algemeen

TONZON respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.

 

2. Verwerking van persoonsgegevens

Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen:

 • Uw naam, contactgegevens, adres en andere gegevens die u aan ons heeft verstrekt via één van onze formulieren op deze website, een telefonisch gesprek of een schriftelijke wijze.
 • Uw naam, contactgegevens, adres en andere gegevens die u aan ons heeft verstrekt via één van onze gecertificeerde verwerkers waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben.

 

3. Doelstellingen van verwerking

De persoonsgegevens die TONZON verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doelstellingen:

 • Voor het verrichten van de aangeboden diensten.
 • Om met u in contact te kunnen komen.
 • Om u te informeren over nieuwe of aanvullende producten en/of aanbiedingen van TONZON.
 • Het analyseren en verbeteren van de dienstverlening van TONZON.
 • Het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van TONZON.
 • Gegevens voor het verwerken van uw bestelling.

Als u iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van u nodig om uw bestelling te kunnen bezorgen en om u op de hoogte te kunnen houden over desbetreffende bestelling. Ook voor het eventueel retourneren en/of voor reparaties zijn deze gegevens van belang.

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u TONZON daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u per e-mail, telefoon of anderszins een vraag aan TONZON stelt.

 

4. Informatie delen met derden

Een groot deel van onze installaties wordt verricht door verwerkers. Deze externe partijen zijn bij ons in cursus geweest om ons isolatiesysteem te kunnen installeren. Ook hebben wij met ieder van hen een verwerkersovereenkomst waarin exact staat omschreven wat zij mogen doen met de persoonsgegevens die wij verstrekken.

4.1. De volgende gegevens delen wij met onze verwerkers
 • Naam.
 • Contactgegevens.
 • Adres.

En andere gegevens die u aan ons heeft verstrekt via één van onze formulieren op deze website, een telefonisch gesprek of een schriftelijke wijze.

4.2. Voor de volgende doeleinden delen wij deze gegevens

Om contact met u op te nemen voor een afspraak om een vrijblijvende offerte te laten maken. Nadat er met u contact is opgenomen is de verwerker verplicht aan u te vragen of hij/zij uw gegevens mag houden of moet verwijderen.

 

5. Bewaartermijnen/vernietigingstermijnen per soort gegeven

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of waarvoor deze worden gebruikt. Persoonsgegevens dienen na het verlopen van de bewaartermijn buiten het bereik van de actieve administratie gebracht te worden. TONZON zal de persoonsgegevens na het verlopen van de bewaartermijn vernietigen.

5.1. Bewaartermijn gegevens bij levering van producten en diensten zonder garantie

Bij producten en diensten zonder garantie geldt een wettelijke verplichting en grondslag om de persoonsgegevens op facturen minimaal 7 jaar na facturering te bewaren. Hierna ziet TONZON geen noodzaak de gegevens te bewaren en zullen de persoonsgegevens worden vernietigd.

5.2. Bewaartermijn gegevens bij levering van producten en diensten met garantie

Bij producten en diensten met garantie geldt een uitvoerende grondslag. Omdat TONZON in een offerte overeenkomt garantie te bieden. Om in contact te kunnen blijven met de klant bewaart TONZON de persoonsgegevens tenminste net zo lang als de overeengekomen garantie. Hierna ziet TONZON geen noodzaak de gegevens te bewaren en zullen deze worden vernietigd.

5.3. Bewaartermijn gegevens van adressen waar producten van TONZON geïnstalleerd zijn

Bij adressen waar producten van TONZON geïnstalleerd zijn, geldt een gerechtvaardigde grondslag. In het belang van de verduurzaming van alle huishoudens in Nederland bewaart TONZON de adressen van alle woningen welke door TONZON zijn geïsoleerd, zolang deze voor zover bij TONZON bekend is. Het is van groot belang voor de ontwikkeling van de verduurzaming dat TONZON de met folie geïsoleerde woningen in kaart kan brengen. Wanneer een woning niet langer door TONZON is geïsoleerd, ziet TONZON niet meer de noodzaak de gegevens te bewaren en zullen deze persoonsgegevens worden vernietigd.

 

6. Google Analytics

De website van TONZON maakt gebruik van Google Analytics om de activiteiten van de gebruikers te monitoren. Hierop kunnen wij op generieke wijze het gedrag van of informatie over individuen uitlezen.

 

7. Wijzigingen

TONZON behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te kunnen wijzigen en adviseert u daarom regelmatig dit gedeelte van de website te controleren. De laatste wijzigingsdatum vindt u onderaan deze privacyverklaring.

 

8. Vragen en recht op inzage en correctie

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door TONZON, of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging wenst van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via 053 433 23 91 of mail naar info@tonzon.nl .

 

Versie 22-03-2021

Schrijf je in voor de nieuwsbrief