Privacy statement

Tonzon B.V.

1. Algemeen

Tonzon respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Hieronder zijn begrepen:

Uw naam, contactgegevens, adres en andere gegevens die u aan ons heeft verstrekt via een van onze formulieren op deze website, een telefonisch gesprek of een schriftelijke wijze.

Uw naam, contactgegevens, adres en andere gegevens die u aan ons heeft verstrekt via een onze gecertificeerde verwerkers waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben.

3.Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die Tonzon verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Voor het verrichten van de aangeboden diensten.
  • Om met u in contact te kunnen treden.
  • Om u te informeren over nieuwe of aanvullende producten en/of aanbiedingen van Tonzon.
  • Het analyseren en verbeteren van dienstverlening van Tonzon.
  • Het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van Tonzon.
  • Gegevens voor het verwerken van jouw bestelling.

Als jij iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van je nodig om jouw bestelling te kunnen bezorgen en je op de hoogte te kunnen houden over je bestelling. Ook voor eventuele retouren of reparaties zijn deze gegevens nodig.

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Tonzon daarvoor toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u per e-mail, telefoon of anderszins een vraag aan Tonzon stelt.

4. Informatie delen met derden

Een groot deel van onze installaties wordt verricht door verwerkers. Deze externe partijen zijn bij ons in cursus geweest om onze isolaties te kunnen installeren. Ook hebben wij met ieder van hen een verwerkersovereenkomst waarin exact staat omschreven wat zij mogen doen met de persoonsgegevens die wij verstrekken.

4.1 De volgende gegevens delen wij met onze verwerkers:

  • Uw naam
  • Contactgegevens
  • Adres

en andere gegevens die u aan ons heeft verstrekt via een van onze formulieren op deze website, een telefonisch gesprek of een schriftelijke wijze.

4.2 Voor de volgende doeleinden delen wij deze gegevens:

U contacteren voor een afspraak om een vrijblijvende offerte te laten maken.

Nadat er met u contact is opgenomen is de verwerker verplicht om u de te vragen om uw gegevens te mogen houden en te verwijderen.

 

5. Bewaartermijnen/ vernietigingstermijnen per soort gegeven

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. Persoonsgegevens dienen na het verlopen van de bewaartermijn buiten het bereik van de actieve administratie gebracht te worden. Tonzon zal de Persoonsgegevens na het verlopen van de bewaartermijn vernietigen.

5.1 Bewaartermijn gegevens bij levering van producten en diensten zonder garantie

Bij producten en diensten zonder garantie geld een wettelijke verplichting en grondslag om de persoonsgegevens op facturen minimaal 7 jaar na facturering  te bewaren. Hierna ziet Tonzon geen noodzaak de gegevens te bewaren en zullen wij deze dus vernietigen.

5.2 Bewaartermijn gegevens bij levering van producten en diensten met garantie

Bij producten en diensten met garantie geld een uitvoerende  grondslag. Omdat Tonzon in een offerte overeen komt garantie te bieden. Om in contact te kunnen blijven met de klant bewaart Tonzon de Persoonsgegevens tenminste  ten lengte van de overeengekomen garantie. Hierna ziet Tonzon geen noodzaak de gegevens te bewaren en zullen wij deze dus vernietigen.

5.3 Bewaartermijn gegevens van adressen waar producten van Tonzon geïnstalleerd zijn.

Bij adressen waar producten van Tonzon geïnstalleerd zijn geld een gerechtvaardigde grondslag. In het belang van de verduurzaming van alle huishoudens in Nederland bewaart Tonzon de adressen van alle woningen welke door ons is geïsoleerd zolang deze dat voor zover bij Tonzon bekent is. Het is van groot belang voor de ontwikkeling van de verduurzaming dat Tonzon de met folie geïsoleerde woningen in kaart kan brengen. Wanneer een woning niet langer door Tonzon is geïsoleerd  ziet Tonzon geen noodzaak de gegevens te bewaren en zullen wij deze dus vernietigen.

6. Google Analytics

De Website van Tonzon maakt gebruik van Google Analytics om de activiteiten van de gebruikers te monitoren. Hierop kunnen wij op generlei wijze het gedrag van of informatie over individuen uitlezen.

7. Wijzigingen

Tonzon behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen en adviseert u daarom regelmatig dit gedeelte van de website te controleren. De laatste wijzigingsdatum vindt u onderaan deze privacyverklaring.

8. Vragen en recht op inzage en correctie

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Tonzon, of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging wenst van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via telefoonnummer: 053-433 23 91 of per e-mail:info@tonzon.nl. Ook kunt u het hiervoor bestemde formulier op deze pagina gebruiken.

Versie 30-04-2018