Zeer hoge isolatiewaarde Thermoskussens

Thermoskussen met 3 luchtkamers

Voor de isolatiewaarde van het TONZON Thermoskussens is een bewijs van gelijkwaardigheid afgegeven door ISSO. Daaruit blijkt dat bij de bepaling van het energielabel Rc=3,8 m²K/W mag worden gehanteerd voor het Thermoskussen met drie luchtkamers. Deze verklaring hebt u nodig wanneer u een energielabel wilt laten maken. U kunt het document downloaden met deze link>>

Deze isolatiewaarde wordt beschouwd als een veilige waarde. Uit een rapport van de TU Delft hebben we het volgende citaat:
“De isolerende werking van Tonzon thermoskussens is voor een groot deel gebaseerd op onderbreking van de warmte-uitwisseling door straling. Voor het thermoskussen met drie kamers , zie figuur 4.7 , wordt bij de bepaling van het energielabel een Rc-waarde van 3,8 m2K/W aangehouden (kwaliteitsverklaring 20100001GKBKUW).  Met een gedetailleerde berekening in Trisco is nagegaan in hoeverre dit een redelijke benadering is. Bij een emissiecoëfficiënt van de thermoskussens van 0,05 wordt met de gedetailleerde Trisco berekening een equivalente Rc-waarde van 4,6 m2K/W berekend Hierbij is ook de verminderde stralingsoverdracht tussen de onderzijde van de thermoskussens en de kruipruimtebodem in rekening gebracht. De gecertificeerde Rc-waarde van 3,8 m2K/W voor de thermoskussens is dus een veilige waarde rekening houdend met mogelijke toename van de emissiecoëfficiënt door vervuiling en veroudering.”

Natuurlijke veroudering

Door een onafhankelijk laboratorium zijn monsters genomen uit Thermoskussens die al heel lang onder vloeren hangen. Zelfs bij een woning waar de Thermoskussens al 32 jaar dienst doen, kon geen spoor van veroudering worden vast gesteld [link] De gemeten emissiecoëfficiënten zijn na 32 jaar nog steeds lager dan de 0,05 die de TU Delft in het Trisco model heeft aangenomen. Omdat de Thermoskussens zijn afgesloten, zal verstoffing alleen plaats kunnen vinden op de bovenkant (buitenkant) van het Thermoskussen.

Betere isolerende werking door andere techniek

De isolatiewaarde van de Thermoskussens kan niet zomaar worden vergeleken met conventionele isolatie zoals EPS of PUR met dezelfde Rc-waarde. Deze materialen stralen aan de onderzijde de warmte wel gewoon uit naar de koude aardbodem en funderingsmuren. De Thermoskussens hebben 6 straling onderdrukkende oppervlakken waardoor de warmtestraling van de onderkant van de vloer tot vrijwel nul wordt gereduceerd. Het effect van slechts één laagje  is te zien in dit korte YouTube-filmpje:

Op deze webpagina>> kunt u isolatiewaardes berekeken voor verschillende warmtestroomrichtingen en configuraties. Wanneer u voor de hoek 180 graden invult (warmtestroom van boven naar beneden). Als temperatuur instelt  20 graden warmezijde (kamer) en 12 graden koudezijde (bodem kruipruimte).  Totaal 4 luchtlagen invult (een boven het kussen, twee er in en een onder het kussen) en als totale dikte 50 cm neemt ( de afstand onderkant vloer tot bovenkant kruipruimtebodem) dan rolt er zelfs een R-waarde uit van meer dan 11. Dit is de maximale waarde die u krijgt wanneer er geen kruipruimteventilatie is (bij windstil weer) en de funderingsmuren nog niet sterk zijn afgekoeld (begin van de herfst).