Meest klimaat-effectief

Het bouwen van een standaard Nederlands nieuwbouwhuis kost op dit moment meer energie dan dat huis  de komende 50 jaar gaat verbruiken.  Wanneer we echt energie willen besparen, moeten we ook kijken hoeveel energie we ergens instoppen. Weer-extremen volgen zich in een steeds hoger tempo op. het wordt dus zaak om met zo weinig mogelijk energie-investering zoveel mogelijk te besparen.

TONZON is uitvinder en producent van (tot dusver bekend) de meest klimaat effectieve producten ter wereld. De energie nodig voor grondstoffen, productie, verpakken, transport en aanbrengen zijn soms al binnen enkele winterdagen terugverdiend. Dat geldt bijvoorbeeld voor de slimme HR-Radiatorfolie>>die op de achterzijde van de radiator wordt geplakt en zo onzichtbaar zijn werk doet. Bij TONZON Vloerisolatie>>met Thermoskussens duurt het enkele winterweken. Dat is het geval wanneer de montageploegjes met een gewoon bestelautootje op pad gaan. Steeds meer lokale specialisten rijden echter al in een elektrische auto en sommigen voeren de werkzaamheden zelfs uit met een bakfiets. Daarin past zowel het benodigde materiaal als het gereedschap. De energetische terugverdientijd is dan nog korter.  Bij andere isolatiematerialen/systemen duurt het enkele jaren voordat de geïnvesteerde energie is terugverdiend en soms weegt de schade die aan het klimaat wordt toegepast niet eens op tegen de voordelen voor het klimaat. Niet alleen kost het produceren veel meer energie. Naarmate de isolatie dikker wordt, past er steeds minder m² in een vrachtauto. Het totale energieverbruik van de dikkere isolatie stijgt daardoor per m² fors terwijl de meeropbrengst van de dikkere isolatie steeds minder wordt.

De geringe milieu-investering met TONZON isolatie gaat bovendien gepaard met een hogere besparing waardoor de klimaat effectiviteit van een heel andere orde is dan bij andere isolatiematerialen. De hogere besparing is te danken aan een andere manier van warmte isoleren, waardoor de vloer nog warmer wordt dan de lucht vlak boven de vloer. Bekijk de animatie>> om te zien hoe dat mogelijk is. Omdat de vloer nu van zichzelf warmer is, is er pas extra warmte nodig bij een lagere buitentemperatuur. Dat betekent dat met TONZON het stookseizoen een stuk korter wordt net als in een etagewoning. Ook daalt de gemiddelde binnentemperatuur omdat er niet meer zo heet gestookt hoeft te worden om de zogenaamde optrekkende koude te compenseren. De energiebesparing met TONZON is daardoor circa 4 keer hoger dan met een andere vloerisolatie.

Duurzame productie

TONZON-centrale

TONZON vloerisolatie is het meest klimaat-effectief omdat met minder energie meer energie wordt bespaard dan bij andere vloerisolaties. Daar komt bij de benodigde energie ook nog eens duurzaam wordt opgewekt met een eigen zonnepanelen op dak van de productiehal. 

Vergelijking met Bodemisolatie
een vergelijking met Bodemisolatie is eigenlijk niet mogelijk omdat de energiebesparing met bodemisolatie zeer onzeker is.  Begin 2015 heeft de Rijksoverheid 5 miljoen particuliere huiseigenaren een voorlopig Energielabel gestuurd. Daarbij was een brochure>> gevoegd waarin te lezen stond: “Bodemisolatie bespaart niet zoveel energie als vloerisolatie“. Inmiddels blijkt dat bodemisolatie in de winter zelfs een averechts effect heeft.  Dit kwam al naar voren in een onderzoek>> van de Rijksoverheid.  Bodemisolatie heeft in de winter een averechts effect heeft  op de vloertemperatuur omdat het  de positieve warmtestroom blokkeert die dan uit de kruipruimtebodem omhoog komt. De koude funderingsmuren onttrekken veel warmte aan de onderkant van de vloer en bodemisolatie beschermt hier niet tegen. Recent is deze wetenschappelijke aanname in de praktijk bevestigd lees meer>>  Het staat allerminst vast of het licht positieve effect in voor- en najaar wel opweegt tegen het negatieve effect in de winter. TU Delft stelt zich nu op het standpunt dat het niet goed is subsidie te geven op bodemisolatie bij ongeïsoleerde funderingsmuren.

Vergelijking met purschuim
Purschuim wordt in Nederland nog gespoten met HFK’gas. Dit is een heel sterk broeikasgas, zo sterk, dat de schade die aan het klimaat wordt toegebracht nooit meer wordt goedgemaakt door de besparing op de CO2 uitstoot tijdens de levensduur.

Hieronder ziet een een TV-item over het duurzame karakter van TONZON