Bodemisolatie is geen vloerisolatie

Leveranciers van bodemisolatie willen de klant graag laten geloven dat een isolatielaag op de kruipruimtebodem (zoals schelpen of polystyreen chipjes) hetzelfde effect heeft als isolatie tegen de vloer. Dat is niet juist. Zelfs wanneer de kruipruimteventilatie volledig wordt afgesloten, koelt de kruipruimte in de winter toch nog af via de funderingsmuren. Deze onttrekken als een soort negatieve radiatoren stralingswarmte aan de vloer .

Koude funderingsmuren onttrekken stralingswarmte aan de vloer.
Koude funderingsmuren onttrekken stralingswarmte aan de vloer/kruipruimte.

Bodemisolatie beschermt dus niet tegen de afkoeling van kruipruimte door de funderingsmuren. Daarbij blokkeert dit systeem de positieve warmtestroom die in de winter uit de bodem komt.  De kruipruimtebodem neemt in de zomer namelijk warmte op en staat die in de winter weer af. Aan het einde van de zomer van 2016 is de temperatuur van de bodem onder veel huizen  zelfs opgelopen tot meer dan 20 graden. Wanneer deze bodem is/wordt bedekt door een isolatielaag, dan kan deze warmte niet meer omhoog. De kachel in een woning met bodemisolatie moet daarom eerder aan dan in een woning zonder dit systeem. Door het afsnijden van de positieve warmtestroom uit  de bodem wordt de vloer in hartje winter  kouder dan deze zou zijn geweest zonder de bodemisolatie.  Deze conclusie wordt ook getrokken in een onderzoek dat de Rijksoverheid heeft laten uitvoeren naar de energiebesparing door bodem- en vloerisolatie in woningen (download rapport>>). In het rapport wordt geadviseerd  geen besparingsgetal voor bodemisolatie op te nemen omdat niet duidelijk is of er wel energie wordt bespaard vanwege het averechtse effect in de winter. Uit praktijkonderzoek moet eerst maar eens blijken of en zo ja hoeveel energie  met bodemisolatie wordt bespaard. Hoewel er talloze projecten zijn gedaan waarbij alleen bodemisolatie is toegepast, is nooit een positieve besparing gevonden die het vermelden waard is. De positieve besparingsgetallen die circuleren zijn afkomstig van rekenmodellen die geen rekening houden met de positieve warmtestroom die in de winter uit de bodem komt (en door bodemisolatie wordt afgesneden) en de afkoeling via de funderingsmuren. Ze gaan bovendien uit een van stationaire situatie die de dynamische werkelijkheid onvoldoende beschrijft. Wanneer bodemisolatie al energie bespaard dan is dit vooral te danken aan het beperken van de verdamping uit de kruipruimtebodem. Dit kan echter nog beter worden bereikt met TONZON Bodemfolie. Deze folie remt de verdamping  van vocht veel beter en remt bovendien radongas. Deze stevige folie heeft nauwelijks thermische isolatiewaarde  en heeft daarmee geen invloed op de dynamiek van opwarmen in de zomer en het weer afstaan van warmte in de winter.