Laatste nieuws: op 30 maart 2017 heeft de Rijksoverheid via de Staatscourant laten weten dat de subsidiepot al weer leeg is [downloadlink>> ]. Het onderstaand verhaal geldt dus voorlopig niet meer.

Sinds kort is er weer subsidie van de Rijksoverheid voor woningisolatie. Het probleem daarbij is wel je tegelijk 2 isolatiemaatregelen moet doen om voor de subsidie in aanmerking te komen. (zonnepanelen zijn geen isolatie en tellen daarbij dus niet mee). Met deze link>>  kunt u de volledige regeling downloaden. Op RVO.nl   staat het aanvraag formulier en het formulier dat de aannemer moet invullen en dat bij de aanvraag moet worden gevoegd.

De subsidie voor vloerisolatie bedraagt € 5,- per m². Deze subsidie mag worden gecombineerd met andere subsidieregelingen. Op de website:  www.energiesubsidiewijzer.nl/ kunt u uw woonplaats invullen. De site geeft dan of en zo ja welke andere subsidieregelingen er zijn en of er goedkope leningen zijn.
De gemeente Voorburg/Leidschendam heeft een subsidieregeling  die niet mag worden gecombineerd met de Rijksregeling. Daar hoef je maar 1 maatregel te doen om 20% subsidie te krijgen. doe je het samen met een of meer buren dan bedraagt de subsidie 25%. Je moet het wel van te voren aanvragen. (lees meer>>)

sfeerplusvloerplatplus-zon