Laatste nieuws: Er komt geen isolatiesubsidie meer voor particuliere huiseigenaren. Alleen voor huurwoningen komt € 100 miljoen extra. dat blijkt uit informatie naar de  NOS is gelekt. lees meer>>

Op 30 maart 2017 heeft de Rijksoverheid via de Staatscourant laten weten dat de subsidiepot al weer leeg is [downloadlink>> ].  Uit de nieuwe informatie blijkt dat er dus geen nieuw geld meer bij komt. Het onderstaand verhaal geldt dus voorlopig niet meer. Alleen voor VVE’s is er nog isolatiesubsidie beschikbaar.

Sinds kort is er weer subsidie van de Rijksoverheid voor woningisolatie. Het probleem daarbij is wel je tegelijk 2 isolatiemaatregelen moet doen om voor de subsidie in aanmerking te komen. (zonnepanelen zijn geen isolatie en tellen daarbij dus niet mee). Met deze link>>  kunt u de volledige regeling downloaden. Op RVO.nl   staat het aanvraag formulier en het formulier dat de aannemer moet invullen en dat bij de aanvraag moet worden gevoegd.

De subsidie voor vloerisolatie bedraagt € 5,- per m². Deze subsidie mag worden gecombineerd met andere subsidieregelingen. Op de website:  www.energiesubsidiewijzer.nl/ kunt u uw woonplaats invullen. De site geeft dan of en zo ja welke andere subsidieregelingen er zijn en of er goedkope leningen zijn.
De gemeente Voorburg/Leidschendam heeft een subsidieregeling  die niet mag worden gecombineerd met de Rijksregeling. Daar hoef je maar 1 maatregel te doen om 20% subsidie te krijgen. doe je het samen met een of meer buren dan bedraagt de subsidie 25%. Je moet het wel van te voren aanvragen. (lees meer>>)

sfeerplusvloerplatplus-zon