De regering heeft besloten dat er geen isolatiesubsidie meer komt voor particuliere huiseigenaren. Alleen  huurwoningen krijgen er € 100 miljoen bij. De vorige subsidiepot die voor 3 jaar was bedoeld, was al binnen 1 jaar leeg. Er is veel te veel geld nodig om alle particuliere woningen voldoende te isoleren. Daarom is besloten gas duurder te maken met extra energiebelasting en elektriciteit goedkoper. Er zijn nog wel enkele gemeenten die zelf subsidie geven aan hun inwoners. Op deze site [Link>>] kunt u nagaan welke voordelige leningen u kunt krijgen en of er in uw gemeente subsidie is:  Deze website is niet altijd bijgewerkt. Zo geeft de Drentse gemeente Aa en Hunze inmiddels subsidie link>> maar staat dit nog niet op deze site.
Gelukkig heeft u met TONZON Vloerisolatie ook zonder subsidie een hoog rendement omdat door de effectievere isolatie de besparing veel hoger is dan bij andere systemen. Heeft u nog wat spaargeld bij een bank? stop het dan snel onder de vloer. Daar levert het niet alleen meer geld op, u krijgt bij de koop gratis meer wooncomfort en een gezondere woning met minder vochtproblemen.

Voor VVE’s (verenigingen van eigenaars) is er nog wel subsidie [downloadlink>> ].  Het probleem daarbij is wel je tegelijk 2 isolatiemaatregelen moet doen om voor de subsidie in aanmerking te komen. (zonnepanelen zijn geen isolatie en tellen daarbij dus niet mee). Met deze link>>  kunt u de volledige regeling downloaden. Op RVO.nl   staat het aanvraag formulier en het formulier dat de aannemer moet invullen en dat bij de aanvraag moet worden gevoegd.

De subsidie voor vloerisolatie bedraagt € 5,- per m². Deze subsidie mag worden gecombineerd met andere subsidieregelingen. Op de website:  www.energiesubsidiewijzer.nl/ kunt u uw woonplaats invullen. De site geeft dan of en zo ja welke andere subsidieregelingen er zijn en of er goedkope leningen zijn.
De gemeente Voorburg/Leidschendam heeft een subsidieregeling  die niet mag worden gecombineerd met de Rijksregeling. Daar hoef je maar 1 maatregel te doen om 20% subsidie te krijgen. Doe je het samen met een of meer buren dan bedraagt de subsidie 25%. Je moet het wel van te voren aanvragen. (lees meer>>)

sfeerplusvloerplatplus-zon