De nieuwe regering heeft besloten dat er geen isolatiesubsidie meer komt voor particuliere huiseigenaren. Alleen  huurwoningen krijgen er € 100 miljoen bij. De vorige subsidiepot die voor 3 jaar was bedoeld, was al binnen 1 jaar leeg. Er is veel te veel geld nodig om alle particuliere woningen voldoende te isoleren. Daarom heeft de nieuwe regering besloten gas flink duurder te maken met extra energiebelasting. Er zijn nog wel enkele gemeenten die zelf subsidie geven aan hun inwoners. Op deze site kunt u nagaan of er in uw gemeente subsidie is: [Link>>].
Gelukkig heeft u met TONZON Vloerisolatie ook zonder subsidie een hoog rendement omdat door de effectievere isolatie de besparing veel hoger is dan bij andere systemen. Heeft u nog wat spaargeld bij een bank? stop het dan snel onder de vloer. Daar levert het niet alleen meer geld op, u krijgt bij de koop gratis meer wooncomfort en een gezondere woning met minder vochtproblemen.

Op 30 maart 2017 heeft de Rijksoverheid via de Staatscourant laten weten dat de subsidiepot al weer leeg is [downloadlink>> ].  Uit de nieuwe informatie blijkt dat er dus geen nieuw geld meer bij komt. Het onderstaand verhaal geldt dus voorlopig niet meer voor particuliere huiseigenaren maar alleen voor VVE’s. Daarvoor zit nog wel wat geld in het potje.

Het probleem daarbij is wel je tegelijk 2 isolatiemaatregelen moet doen om voor de subsidie in aanmerking te komen. (zonnepanelen zijn geen isolatie en tellen daarbij dus niet mee). Met deze link>>  kunt u de volledige regeling downloaden. Op RVO.nl   staat het aanvraag formulier en het formulier dat de aannemer moet invullen en dat bij de aanvraag moet worden gevoegd.

De subsidie voor vloerisolatie bedraagt € 5,- per m². Deze subsidie mag worden gecombineerd met andere subsidieregelingen. Op de website:  www.energiesubsidiewijzer.nl/ kunt u uw woonplaats invullen. De site geeft dan of en zo ja welke andere subsidieregelingen er zijn en of er goedkope leningen zijn.
De gemeente Voorburg/Leidschendam heeft een subsidieregeling  die niet mag worden gecombineerd met de Rijksregeling. Daar hoef je maar 1 maatregel te doen om 20% subsidie te krijgen. doe je het samen met een of meer buren dan bedraagt de subsidie 25%. Je moet het wel van te voren aanvragen. (lees meer>>)

sfeerplusvloerplatplus-zon