Ondanks koud voorjaar fors minder gasverbruik

Toch minder gasverbruik ondanks het koude voorjaar

Fikse besparingen met TONZON Vloerisolatie en het optimaliseren van de warmteafgifte van de cv ondanks het koude voorjaar. Dat TONZON Vloerisolatie veel gas kan besparen bij vloerverwarming is bekend o.a. uit dit artikel. Dat het ook bij woningen met radiatoren veel kan besparen, is minder bekend. Het koude voorjaar van 2021 heeft bij veel mensen gezorgd voor een flink hoger gasverbruik. Dat geldt niet voor Monika Harms uit Gouda en de familie Nederend uit Nieuwerkerk aan den Rijn. Zij deden mee aan het tv-programma Green Make Over. In de eerste 5 maanden van 2021 verbruikte Monika 297 m³ gas minder voor verwarmen dan het gemiddelde van de 3 jaar ervoor. Betrekken we het koude voorjaar in de berekening dan blijkt het gasverbruik per graaddag zelfs 39% lager. Bij de familie Nederend daalde in dezelfde periode dit cijfer met 25%. Nu Monika haar Jaaropgaaf binnen heeft, blijkt ze € 1.025,18 retour te krijgen en 43% op haar stookkosten te hebben bespaard. Wie wil dat niet in deze tijd?.

Deze flinke besparingen zijn vooral te danken aan TONZON Vloerisolatie aangevuld met koppelfolie (voorheen WTW-folie) en het cv-optimaliseringspakket. Andere isolatiemaatregelen zijn in deze tussenwoningen niet getroffen. Dat de besparing bij Monika zoveel hoger is dan bij de familie Nederend komt door het feit dat er bij haar veel cv-buizen onder de vloer lopen waardoor voorheen veel warmte aan de kruipruimte verloren ging. Daarnaast kwam er behoorlijk veel lucht uit de kruipruimte via de plinten de woning in. Deze ongewenste luchtstroom is opgelost met krantenpapier dat met een plamuurmes onder de plinten is geschoven. Het warmteverlies van de cv-buizen is deels beperkt met buisisolatie omwikkeld met Bandagefolie en waar mogelijk  geëlimineerd met koppelfolie. Deze is onder de verwarmingsbuizen  aangebracht en gekoppeld aan de Thermoskussens die tussen de houten balken zijn bevestigd. De warmte die de buizen afgeven, gaat nu niet meer verloren naar de kruipruimte, maar trekt naar boven naar de vloer. Hierbij wordt handig gebruik gemaakt van het feit dat warme lucht stijgt. De Thermoskussens hebben een Rd≥4,8 m²K/W. De houten balken fungeren als een koudebrug in de isolatielaag. De R-waarde van 18 cm dik hout is met 1,4 m²K/W veel lager dan die van de Thermoskussens. Om dit warmtelek te beperken zijn de kussens onder de balken door aan elkaar gekoppeld. Dit kun je bereiken door ruimere kussens te nemen of speciale koppelfolie te gebruiken. Op deze manier gaat er nauwelijks nog warmte verloren naar de kruipruimte.

CV-optimaliseringspakket

Boven de vloer is het cv-optimaliseringspakket aangebracht dat er voor zorgt dat de warmte die wordt opgewekt optimaal wordt gebruikt. Het pakket bestaat uit HR-radiatorfolie en Vensterbankfolie. De radiatorfolie van TONZON wordt niet op de muur bevestigd maar wordt direct op de achterkant van de radiator geplakt met warmtebestendige tape of met supermagneetjes. De folie doet zo onzichtbaar zijn werk. Ze kan bijna net zo heet worden als de radiator zelf, maar straalt de warmte niet door naar de achterliggende muur. Bekijk het unieke effect van TONZON folie in deze warmtebeeldvideo. Onder de vensterbank is de vensterbankfolie aangebracht die als een soort spoiler ervoor zorgt dat de warme lucht makkelijker en sneller de kamer in komt. Daarbij wordt de vensterbank veel minder opgewarmd. Dit effect kan je nog sterker maken met radiatorventilatoren. Daarmee wordt de convectie afgifte van de radiator geboost. Door de combinatie van deze factoren kan je met een lagere watertemperatuur verwarmen waardoor je extra bespaart.

Hoge besparingen niet in het Energielabel

Hoewel de besparingen reëel en controleerbaar zijn, zal dit het energielabel van beide woningen waarschijnlijk niet veranderen. Het rekenmodel in de NTA 8800 is daarvoor te simpel. Het gaat uit van een stationaire situatie met een uniforme binnentemperatuur en een constante bodemtemperatuur. In werkelijkheid zetten mensen de verwarming in de nacht wat lager en is de temperatuur van de kruipruimtebodem niet constant. De bodem neemt in de zomer warmte op en staat die in de winter weer af. Door te rekenen met een constante bodemtemperatuur zal een isolatielaag op de bodem van de kruipruimte (bodemisolatie) volgens de norm bijna net zoveel besparen als TONZON Thermoskussens tegen de onderkant van de vloer. In werkelijkheid is het helemaal niet zeker dat bodemisolatie in alle gevallen per saldo energie bespaart. Lees meer informatie in het blogartikel over bodemisolatie.

Waarom bespaart TONZON zoveel meer dan andere vloerisolaties?

Door de andere manier van isoleren worden vloeren sneller warm, bereiken een hoger niveau en koelen veel langzamer af. De vloer wordt zelfs nog warmer dan de lucht boven de vloer. Een fenomeen dat bouwkundigen aanvankelijk voor een raadsel stelde. Daarom is ooit deze video gemaakt. Vanwege de warmere vloer krijg je al bij een lagere luchttemperatuur een comfortabel gevoel. Door hier goed op in te spelen, kan de verwarming in de ochtend wat later aan en wat minder hoog gezet worden. In de avond kan de verwarming wat eerder uit omdat de warmte langer blijft hangen. De dagelijkse stooktijd wordt dan korter. Ook het aantal dagen waarop gestookt wordt neemt af. Omdat veel minder warmte door de vloer verloren gaat, ontstaat de behoefte aan extra warmte pas bij een lagere buitentemperatuur. Het stookseizoen wordt dus korter. Het feit dat de kachel minder vaak en minder lang aan is, komt in een stationaire rekenmodel niet tot uitdrukking maar zorgt wel voor een extra besparing en een verlenging van de levensduur van de cv-ketel. In projecten waar geen vloerisolatie is toegepast zie je juist dat mensen de thermostaat hoger zetten, zie o.a. dit artikel. Vanwege de gevelisolatie is de warmte snel bij de thermostaat, die al afslaat nog voor de warmte is doorgedrongen tot de vloer. Om het gevoel van optrekkende kou te compenseren. Door de hogere thermostaat instelling besparen isolatieplannen zonder goede vloerisolatie lang niet wat vooraf is berekend.

Impact op het klimaat

TONZON is uitvinder en producent van de meest klimaatefficiënte producten ter wereld. De energie die nodig is voor grondstof, productie, verpakken, transport en installatie is al na enkele winterdagen terugverdiend. Belangrijk verschil met andere isolatiematerialen is het feit dat er gebruik wordt gemaakt van lucht die overal gratis aanwezig is. Dat scheelt enorm in transportvolume waardoor er bij de uitvoering niet eens vrachtwagens nodig zijn. Dit zorgt voor veel minder uitstoot van broeikasgas, stikstof, fijnstof en ultrafijnstof en voorkomt bovendien veel verkeershinder. Minder filevorming op snelwegen en geen geblokkeerde straatjes. Ook het materiaal verbruik is veel minder. Om dezelfde isolatiewaarde te behalen van het Thermoskussen met drieluchtkamers (Rc≥5,0 m²K/W) is bijvoorbeeld 22 cm dik Vlaswol nodig. Het verschil in benodigd gewicht en transportvolume met andere materialen is extreem  groot zie de grafiek.

Wanneer we voor 2030 alle begane grondvloeren in Nederland zouden willen isoleren (en TONZON Thermoskussens zouden niet zijn uitgevonden) dan zijn er per dag 2.000 vrachtwagens nodig om de benodigde isolatiematerialen bij de woningen te brengen en er is nu al een tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Bovendien willen we al die vrachtwagens niet op de snelweg want de files zijn al weer lang genoeg. Deze vrachtwagens willen we ook zo weinig mogelijk in onze woonwijken vanwege hun uitstoot van fijnstof en ultrafijnstof en de overlast die ze veroorzaken.

Verduurzaming vooroorlogse woningen
Er is een trend om houten vloeren te slopen en te vervangen door beton onder het mom van verduurzaming. NIBE heeft onlangs de schaduwkosten van de verschillende opties opnieuw berekend (PDF). Hieruit blijkt dat dit  absoluut niet duurzaam is. Deze operatie gaat gepaard met een ongekend aantal vrachtwagenbewegingen voor de af- en aanvoer van de materialen. En wanneer het karwei geklaard is, zit je met een vloer (meestal met vloerverwarming) die meer energie kost dan wanneer je de houten vloer goed zou hebben geïsoleerd met TONZON en daarop vloerverwarming had aangebracht. Sterker nog je bespaart zoveel energie door de houten vloer niet te vervangen, dat je daar de woning de eerste 25 jaar mee kunt verwarmen en met de manuren die je uitspaart, kun je 15 tot 20 woningen TONZON Vloerisolatie aanbrengen.

Ervaar ook het comfort van een goed geïsoleerde vloer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief