Duur energielabel onbetrouwbaar en oorzaak vochtproblemen

1 januari 2021 – Nieuw Energielabel

 Wel flink duurder maar nog steeds onbetrouwbaar

Vanaf 1 januari 2021 moet de energieprestatie van een woning in Nederland nauwkeuriger worden bepaald. Dit kost meer tijd en maakt het verplichte energielabel flink duurder. De Vereniging Eigenhuis  adviseert daarom haar leden (onder bepaalde omstandigheden) nog in 2020 een label te laten maken. Het duurdere meetinstrument geeft echter nog steeds gewoon hetzelfde onbetrouwbare resultaat als voorheen.

Ook met de nieuwe, dure methodiek kan een woning het gunstige label A krijgen, hoewel veel meer gas voor verwarming nodig is dan bij dezelfde woning die het veel ongunstiger label C heeft gekregen. Desondanks sturen Energieadviseurs, woningcorporaties en financiële instellingen nog steeds met dit volstrekt onbetrouwbare instrument. Verduurzamingsplannen zijn onnodig duur en leveren niet de besparing op die de bewoner is voorgespiegeld. Tot overmaat van ramp vergroten die plannen wel de vocht- en schimmelproblemen in hun woningen [artikel].

Absurd laag getal voor vloerisolatie in de norm

Volgens de huidige norm bespaar je met vloerisolatie minder dan 1,25 m³ gas per m² per jaar. Daarop zijn de huidige EPC, Energie-index en labelberekeningen gebaseerd. Opmerkelijk is dat het niet uit zou maken of je vloerverwarming hebt of niet. Door de lage besparing telt vloerisolatie nauwelijks mee in het energielabel, waardoor het vaak achterwege wordt gelaten. MilieuCentraal vindt de officiële getallen ook te laag en gaat op haar website uit van een besparing met vloerisolatie van ongeveer 5,65 m³ gas per m² per jaar. Dit is bijna 5 keer meer dan de berekening waaraan ze zich eigenlijk zouden moeten houden. Bij een grootschalig woningisolatieproject van het Gemeentelijk Woningbedrijf Opmeer kwam een besparing met vloerisolatie naar voren die 4 keer hoger is dan de norm aangeeft, zie deze enquête. Een prettige bijkomstigheid is dat deze corporatie nu geen klachten meer heeft over vochtproblemen, zie dit artikel.

Vloerisolatie is bij vloerverwarming een goudmijn

Bij woningen met vloerverwarming is de besparing met vloerisolatie in de praktijk wel veel hoger dan bij andere woningen. Ook op dit punt slaat de norm de plank volledig mis. Zie o.a. dit artikel. Bij deze woning met plavuizen is een besparing gevonden van 9 m³ gas per m² per jaar. Dit is 7 keer meer dan de norm aangeeft. Wanneer de vloer bedekt is met hout of een andere vloerbedekking met een bepaalde warmteweerstand, dan gaat er meer warmte naar onderen verloren en is de besparing nog hoger.

De Vereniging Eigen Huis vindt ook dat het nieuwe energielabel geen toegevoegde waarde heeft en adviseert haar leden nog snel het veel goedkopere oude label aan te schaffen, zie het nieuwsbericht op hun site.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *