Goed nieuws voor de energietransitie

Onbekend energiebesparingspotentieel ontdekt.

Groot, makkelijk, snel en goedkoop te benutten.

TONZON heeft ontdekt dat er een enorm energiebesparingspotentieel bestaat dat snel, makkelijk en goedkoop te benutten is. Geen laaghangend fruit maar keiharde noten voor het oprapen. Deze ontdekking was mogelijk omdat in de huidige energieboekhouding (warmteverliesberekeningen) er vanuit wordt gegaan dat alle warmte die uit het gas wordt gehaald ook daadwerkelijk op de plaats van bestemming wordt afgegeven. Dat is echter geenszins het geval. Soms komt zelfs minder dan de helft effectief aan. Door deze warmteverliezen effectief aan te pakken kan bij grote gebouwen zomaar 30 tot 40% worden bespaard zonder dat er een vrachtwagen aan te pas komt.   

stookhok op dak kantoorgebouw
veel warmte gaat op het dak verloren

Bij opwekking, transport en afgifte van warmte gaat vaak veel warmte onbenut verloren. De onnodige warmteverliezen belemmeren de energietransitie. Stookruimtes van grote gebouwen zijn anno 2018 nog steeds overmatig warm, terwijl dat met de nieuwste TONZON innovaties helemaal niet meer nodig is. Deze warmte gaat meestal onbenut verloren omdat de stookhokken vaak naast of op het gebouw zijn geplaatst.

CV-buizen verliezen onderweg veel warmte

Vooral tijdens het transport van warm water gaat vaak veel warmte onbenut verloren. Wanneer de transportleidingen door kruipruimtes gaan, verliest het water soms wel 10 graden voordat het weer boven de vloer komt, zelfs als de buizen zijn voorzien van buisisolatie. Buisisolatie heeft het nadeel dat naarmate de isolatie dikker wordt, er steeds meer materiaal nodig is terwijl de meeropbrengst steeds lager wordt. Daarom stopt men als snel bij een bepaalde “economisch” verantwoorde dikte. Ook voor dit probleem heeft TONZON een slimme oplossing; HR-Bandagefolie. Dit bestaat uit een sterke kunststoffolie met een zeer lage emissie voor warmtestraling. Dit kan eenvoudig om bestaande buisisolatie worden gewikkeld en reduceert de warmtestraling van de buisisolatie met circa 96%. Het water komt nu met een hogere temperatuur op de plaats van bestemming aan. Dat geldt ook voor het retourwater bij verwarmingssystemen.
Dat betekent dat de CV-ketel een kleiner temperatuurverschil hoeft te overbruggen om water van een bepaalde temperatuur door een gebouw te laten circuleren. Ook bij ringleidingsystemen voor warm (douche)water kan hiermee op simpele wijze zeer veel energie worden bespaard. Bij luchtverwarmingssystemen zijn de transportverliezen vaak extreem. Wanneer de kanalen door onverwarmde ruimtes (kruipruimte/zolders) gaan dan zijn deze ruimtes soms nog warmer dan de woonkamer.
warmtelek radiatorfolieTenslotte zijn ook de warmteafgiftesystemen (vloerverwarming of radiatoren) verre van efficiënt. Radiatoren zijn meestal geplaatst tegen de buitengevel en stralen de warmte niet alleen naar voren maar ook naar de buitenmuur. Een groot deel van deze warmte gaat onbenut naar buiten verloren. Voor dit probleem heeft TONZON HR-Radiatorfolie ontwikkeld die achterop de radiator zelf wordt aangebracht en zo onzichtbaar zijn energiebesparend werk doet. Daarmee ook geschikt voor kantoren, scholen etc.

Vloerverwarming met Rc=3,5

Bij vloerverwarming wordt de vloer verwarmd door buizen in de vloer. Een deel van deze warmte gaat onbenut verloren naar de kruipruimte en komt dus ook al niet op de plaats van bestemming. Bij vloeren zonder vloerisolatie gaat soms meer dan de helft onbenut naar de kruipruimte verloren. Warmtebeelden laten zien dat ook bij nieuwbouwvloeren veel meer warmte aan de onderkant verloren gaat dan waarmee in de huidige bouwwetenschap rekening wordt gehouden. Dat verklaart waarom nieuwe woningen met vloerverwarming veel meer gas verbruiken dan hetzelfde type zonder. Voor dit probleem heeft TONZON het Thermoskussen ontwikkeld dat als enige isolatiemateriaal de warmtestraling van de vloer trapsgewijs tot vrijwel nul reduceert.

warmteverdeelstation 2018

Met het efficiënt afdichten van de onnodige warmtelekken bij opwekking, transport en afgifte kan de totale energiebesparingsdoelstelling van het oude energieakkoord worden geëvenaard en de energietransitie veel makkelijker worden gemaakt. Voor het transport van de benodigde materialen zijn geen vrachtauto’s nodig. De energie nodig voor grondstof, productie, verpakking transport en applicatie is daardoor vaak al binnen enkele winterdagen terugverdiend. Goed nieuws door iedereen die een snelle energietransitie wil.
Meer informatie op tonzon.nl/warmtelekken

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *