ook nieuwere woningen
hebben nog baat bij TONZON Vloerisolatie 

Hebt u een woning gebouwd voor 1983 ga dan direct naar onze pagina over vloerisolatie>>. Wij maken vloeren van oudere huizen warmer dan de vloeren van woningen die bij de bouw al zijn geïsoleerd. Deze pagina is bedoeld voor mensen met nieuwere woningen die ook graag comfortabeler, energiezuiniger en gezonder willen wonen.

Infraroodfoto’s afgebeeld op dezelfde temperatuurschaal, beiden gemaakt op 26 januari 2017.

Nieuwere woningen verbruiken meer gas dan de bedoeling is en hebben ze vloerverwarming dan is het verbruik nog hoger (zie ook>>).  Dat vloeren met vloerverwarming veel meer energieverbruiken is eenvoudig in te zien wanneer een een thermisch kijkje in de kruipruimte nemen. Deze beide infraroodfoto’s zijn op dezelfde dag (26 januari 2017) gemaakt. Beide woningen behoren tot de bouwklasse 1993 tot 2013 en hebben dezelfde isolatiewaarde in de vloer (Rc=2,5 m²K/W).   De kruipruimte van de woning met vloerverwarming is veel warmer dan de woning zonder vloerverwarming.

Daar is de funderingsmuur (die in de winter de kruipruimtes afkoelt) op dit moment 10° C. Dit is maar liefst 5 graden warmer dan in bij de woning zonder vloerverwarming. Er lekt dus veel kostbare warmte aan de onderkant weg. Dat is goed te zien wanneer we in de winter met een infraroodcamera het huis van buiten bekijken. De muren houden de warmte redelijk binnen al hebben ze enkele zwakke plekken. Het is vooral de aarde om het huis die wordt opgewarmd via de funderingsmuren die op hun beurt worden opgewarmd door de vloerverwarming.

Woning uit 2000 met vloerverwarming als hoofdverwarming. In 2011 wordt TONZON Vloerisolatie aangebracht. Reactie van de bewoners: “de vloer is integraal warmer geworden en wordt zelfs warm op plekken die voorheen nauwelijks warm werden ” (telnr opvraagbaar via info@tonzon.nl)

Pas sinds 1983 wordt in Nederland bij nieuwbouwwoningen de vloer geïsoleerd. Dat gebeurde toen met een warmteweerstand van Rc=1,3 m²K/W. Deze waarde is in 1993 verdubbeld naar Rc=2,5 en in pas 2013 verder verhoogd naar Rc=3,5 m²K/W. Toch worden deze vloeren niet zo warm als  vloeren die van TONZON Vloerisolatie zijn voorzien. Dit betekent dat vrijwel alle vloeren in Nederland met TONZON nog verbeterd kunnen worden en dat daarmee  veel gas kan worden bespaard. Vloeren zonder vloerverwarming warmen daardoor trager op en veel bewoners vinden de vloer oncomfortabel koud. Onbewust stookt men dan wat warmer om de lage temperatuur van de vloer te compenseren. Deze extra warmte gaat natuurlijk ook door muren, ramen en door ventilatie verloren. Door het permanente lek aan de onderkant verbruiken woningen met vloerverwarming gemiddeld meer gas dan hetzelfde type woning zonder vloerverwarming. Ondanks deze wetenschap wordt vloerverwarming nog steeds gepropageerd als een energiezuinige vorm van verwarmen. TONZON is de enige die dit permanente warmtelek effectief en duurzaam afdicht door de infraroodstraling afkomstig van de onderzijde van de vloer tot vrijwel nul te reduceren met de 6 actieve laagjes van het Thermoskussen.  In onderstaande infraroodvideo ziet u in 48 seconden wat het effect is van slecht één laagje TONZON wanneer dit op de achterkant van een radiator is bevestigd.

Dit effect kunt u overigens ook zelf voelen door bij u thuis een halve radiator te beplakken met HR-Radiatorfolie van TONZON en met uw blote hand  het verschil in temperatuur te voelen van de muur achter de radiator. Dankzij een trucje kunt u de folie aanbrengen zonder de radiator van de kant te halen. Lees meer>> 

Het is deze infraroodstraling die gewone isolaties zoals wol, EPS en purschuim parten speelt. Dit is goed te zien op deze infraroodfoto die is gemaakt onder een nieuwbouw huis waarvan de vloer al bij de bouw is geïsoleerd met EPS (polystyreen) met Rc=3,5 m²K/W. De funderingsmuren zijn koud en zuigen als het warme de warmte uit de vloer en de kruipruimtebodem. Naarmate de winter vordert en de bodem om ons huis steeds kouder wordt, worden ook de funderingsmuren steeds kouder en duurt het langer voor de vloer in de kamer is opgewarmd. Bedenk dat de radiatoren meestal tegen de buitengevel staan. Daar is de onderkant van de vloer het koudst zoals op de infraroodfoto is te zien. De warmtestroomdichtheid is dus hier veel hoger dan in het midden van de kamer. Met TONZON Vloerisolatie met Thermoskussens wordt ook een nieuwbouwvloer met minder energie sneller warm, bereikt een hoger temperatuurniveau en houdt de warmte veel langer vast.

Vochtig gat in de grond
In vrijwel alle gevallen is de woning gebouwd boven een vaak vochtig gat in de grond, soms staat er zelfs water in. Een TV-ploeg nam een kijkje in de vochtige kruipruimte onder een nieuwere woning. Alles onder de vloer is nat, de isolatie, de funderingsmuren en leidingen en ophangbeugels. Omdat er wel eens water staat brengt TONZON een drijvende afdekking aan. Enkel weken later is alles droog boven de afdekking terwijl er dan onder de afdekking een laagje water staat.

Door een luchtdrukverschil wordt permanent lucht uit de kruipruimte aangezogen. Deze lucht neemt vocht mee.  Wanneer aan de bouwvoorschriften is voldaan dan komt er op deze manier onder standaard condities nog circa 1,3 liter water per dag de woning binnen. Dit vocht moet door ventilatie weer worden afgevoerd. Dit kost energie. 30% van de opgeleverde woningen blijkt bij oplevering al niet te voldoen aan de eis die wordt gesteld aan de luchtdoorlaatbaarheid. Daar komt dus nog meer vocht de woning binnen. Met TONZON Bodemfolie wordt dit vocht tot nul gereduceerd. U hoeft minder te ventileren en bent verlost van een eventuele muffe geur.
Bij woningen met vloerverwarming wordt extra warmte naar de vochtige bodem gestraald waardoor meer vocht verdampt. Dit leidt soms tot problemen boven de vloer. Dubbele ramen die bij het minste of geringste beslagen zijn tot zelfs condensvorming  op delen van de vloer die niet verwarmd worden. Klik hier>> om direct een offerte op te vragen.

In de Metro verscheen een interview met een gebruiker die TONZON liet aanbrengen onder een nieuwere woning die bij de bouw al geïsoleerd is met EPS (polystyreen) Rc=2,5 m²K/W. Deze waarde is toegepast bij woningen vanaf 1993 t/m 2013. Downloadlink>>