Met TONZON tot 6,5% minder CO2 emissie bij bouw nieuwe woning

Met TONZON tot 6,5% minder CO2 emissie bij bouw nieuwe woning

Het kost heel veel CO2 om een standaard Nederlandse woning te bouwen. W/E Adviseurs heeft voor TONZON een variantstudie gemaakt over de impact op de MPG wanneer je in een standaard nieuwbouwwoning de standaard EPS vloerisolatie vervangt door TONZON Thermoskussens. Ook is de variant berekend waarbij de standaard betonvloer wordt vervangen door hout. De conclusie is dat het combineren van een houten vloer met Thermoskussens een oplossing is voor het verlagen van de MPG-score van de gehele woning. Hoewel de begane grondvloer slechts een klein onderdeel  is daalt de CO2-emissie van de totale woning met 6.5% wanneer de traditionele betonnen vloeren met EPS vervangen wordt door een houten vloer met TONZON. De winst op CO2-emissie van de verschillende varianten ligt tussen de 1,5% en 6,5% van de CO2-emissie van het hele gebouw.

Aanvullend is de milieu-impact van een HSB-variant met beton + EPS (Rc 7,5) en met hout + TONZON (Rc 7,5) berekend. Bij de HSB-variant met houten vloer + TONZON wordt zelfs een winst van 7,2% behaald op de CO2-emissies van het totale gebouw ten opzichte van de HSB-variant met betonnen vloer + EPS. In een video is te zien hoe bij een nieuwbouw woning een houten begane grondvloer wordt gelegd zonder dat er zelfs maar een vrachtwagen aan te pas is gekomen.

In deze vergelijkingen is alleen rekening gehouden met de materiaalgebonden milieulast. Andere eigenschappen zoals gewicht, transportbewegingen, enzovoort, worden in de MPG buiten beschouwing gelaten, maar zijn ook belangrijk. De Thermoskussens zijn bijvoorbeeld licht en compact. Een lager gewicht en minder transportbewegingen van en naar de bouwplaats kunnen resulteren in lagere stikstofemissies. Ook is er bij hogere Rc-waardes geen aparte berekening gemaakt voor het energiegebruik. Door meer isolatiemateriaal toe te passen gaat de materiaalgebonden milieulast met TONZON nauwelijks omhoog, terwijl de milieulast van het energiegebruik flink omlaag gaat. Deze ‘winst’ op milieulast van energiegebruik is niet in kaart gebracht.

Het energetische voordeel bij nieuwbouw kan worden door vertaald naar energierenovaties. Dat blijkt o.a. uit de Classificatietabel Vloerisolatie (zie de foto hieronder) die door NIBE is opgesteld.
Hierbij kan worden aangetekend dat deze vergelijking is gebaseerd op Rc = 3,5 m²K/W terwijl TONZON op dit moment in de praktijk tot Rc = 7,1 kan leveren zonder dat er een vrachtwagen aan te pas komt. Het volume van alle andere producten is dan zo groot dat voor elke woning een vrachtwagen nodig is.

 

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief