Subsidie energiebesparing eigen huis tijdelijk verhoogd

Subsidie Woningisolatie (SEEH) tijdelijk verhoogd ivm Corona

voor het allerlaatste nieuws (16-11 2020) van RVO over deze regeling klik hier.

De subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) wordt met terugwerkende kracht tot 1 juni 2020 verhoogd met ongeveer 50%. Dat heeft Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op 22 mei besloten. De subsidie op vloerisolatie wordt zelfs tijdelijk met meer dan 50% verhoogd van € 7,- naar € 11,- per m².  Dit bedrag geldt in ieder geval tot het eind van het jaar. Er zit nog veel geld in de pot, omdat de SEEH regeling voor energiebesparende maatregelen enkele belemmerende voorwaarden kent. Je mag maar één keer van de regeling gebruik maken en Je moet tenminste twee van de vier grote maatregelen nemen:

Deze voorwaarden waren ongunstig voor iedereen die liever stapje voor stapje te werk gaat en voor mensen die nog maar één van de vier grote maatregelen kunnen nemen. Stichting Natuur en Milieu en de NVDE (Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie) hebben er bij de tweede Kamer aangedrongen op een versoepeling van deze voorwaarden. De NVDE stelt voor om de verplichting dat men minimaal twee maatregelen moet nemen tijdelijk te schrappen en heeft samen met NRP Spaar het Klimaat de Tweede Kamer een pleidooi gestuurd.  Kamerlid Stoffer van de SGP heeft minister Wiebes gevraagd een boost te geven aan de SEEH-regeling of een tijdelijk lager btw-tarief voor energiebesparende maatregelen.

Wijzigingen subsidieregeling SEEH definitief
Toch géén subsidie voor één maatregel.

Op 1 september 2020 is de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) definitief gewijzigd. De wijzigingen zijn op 21 augustus in de Staatscourant [link] gepubliceerd. De tijdelijke verhoging van de subsidiebedragen gaat met terugwerkende kracht in op 1 juni 2020. Het subsidiebedrag voor vloerisolatie bedraagt vanaf dan € 11,- per m² (bodemisolatie € 6,-). Je kan t/m 31 december 2020 profiteren van deze hogere bedragen maar dan moet je wel tenminste 2 maatregelen nemen. Deze maatregelen moeten zijn/worden getroffen tussen 14 augustus 2019 en 31 december 2020.
Blijft Urgenda-geld onbenut?
Het pleidooi [link] van de NVDE, NRP Spaar het Klimaat en anderen om tijdelijk ook subsidie te verstrekken voor één maatregel is niet gehonoreerd. Wel is het nu mogelijk voor de tweede keer gebruik te maken van de regeling, maar dan moeten alsnog twee andere maatregelen zijn/worden getroffen dan de maatregelen die zijn genomen bij de eerste aanvraag. Het is zeer de vraag of met de wijzigingen die wel zijn doorgevoerd de subsidiepot leeg komt. Dit subsidiegeld is speciaal door het kabinet vrijgemaakt naar aanleiding van het Urgenda-vonnis.
Meer subsidie voor purschuim ondanks problemen bij sloop.
Hoewel de minister op de hoogte blijkt te zijn [link] van het feit dat het spuiten van purschuim toekomstige generaties opzadelt met een enorm chemisch afvalprobleem, is deze isolatievorm niet van subsidie uitgesloten. Het spuiten van purschuim is niet circulair omdat het spul vastkleeft aan alle materialen waarop het wordt gespoten; beton, steen, hout, metaal etc. Daardoor is het later moeilijk te scheiden in herbruikbare componenten zodat er een enorme berg gecombineerd materiaal ontstaat dat alleen maar gestort kan worden. De extra kosten die hiermee zijn gemoeid bedragen nu al tienduizenden Euro’s.
Meer subsidie voor spuiten met broeikasgas
Sommige isolatieschuimen worden nog steeds geblazen met HFK. Dit is een zeer sterk broeikasgas. Het duurt 16 jaar voordat de dreun die aan het klimaat wordt toegebracht, is gecompenseerd door de besparing op de CO2 uitstoot [MilieuCentraal link1 en link2]. Daarom zal het gebruik van dit broeikasgas in isolatieschuim in 2023 definitief verboden zijn. Tot dan stimuleert de Nederlandse overheid deze isolatievorm met belastinggeld dat speciaal is vrijgemaakt naar aanleiding van het Urgenda-vonnis om nog iets van het klimaat te redden.

Bronnen en meer informatie over de SEEH regeling 2020:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *