Ton Willemsen krijgt Het Duurzame Lintje van Minister Plasterk

Op Duurzame Dinsdag, 3 september 2013, heeft Minister Plasterk het Duurzame Lintje uitgereikt aan Ton Willemsen/TONZON

Minister Plasterk heeft op de Duurzame Dinsdag in Den Haag Het Duurzame Lintje opgespeld bij Ton Willemsen, directeur van Tonzon BV. De onderscheiding wordt sinds 2008 uitgereikt aan personen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet op het gebied van duurzaamheid. Hierbij gaat het om een bijzondere inspanning. Link naar het juryrapport 2013 http://goo.gl/GqBQTS . Meer informatie over het Duurzaam Lintje in deze video http://goo.gl/KapnQd. Ton Willemsen bleek echt aangenaam verrast toen Minister Plasterk hem op het podium riep. Nog meer verrast was hij toen hij zijn eigen gezin in de zaal zag zitten. (foto @simonedegreef http://goo.gl/LTY4Rt ). Met hem werd ook Wubbo Ockels en Kitty van der Heijden onderscheiden. meer foto’s>> 

Revolutionaire vinding
Het juryrapport (link http://goo.gl/GqBQTS) spreekt over een revolutionaire vinding die door overheid en gevestigde organisaties niet enthousiast ontvangen werd. Wat is er zo revolutionair aan deze vinding en waarom is die niet enthousiast ontvangen?
Vertel een bouwkundige of technicus dat er een uitvinding is gedaan waarmee een ongeïsoleerde vloer op een passieve manier nog warmer wordt dan de lucht erboven. Passief, dus zonder dat actief extra energie aan de vloer wordt toegevoegd. Tien tegen een dat hij je verbaasd aankijkt en stelt dat dit technisch niet mogelijk is.

Hou voet bij stuk en stel dat dit wonderlijke effect wordt bereikt met een materiaalgebruik van slechts 60 gramper m². (Vergelijk; gewoon papier weegt al 80 gramper m²). Uit de reacties begrijp je waarom de bouwwetenschap niet enthousiast is met deze ontdekkingen. Het is een beetje wat je krijgt wanneer je beweert dat de aarde rond is, terwijl iedereen heeft geleerd dat ie plat is.
Deze video>> [http://goo.gl/fkeBM] laat de innovatie zien en deze animatie>> [http://goo.gl/M4eBD] laat zien, hoe het kan dat de vloer na het aanbrengen warmer wordt dan de lucht erboven.

Voor fabrikanten van isolatiemateriaal, die lucht in een fabriek verpakken tussen vezeltjes of in cellen en gigantische vrachtwagens nodig hebben om hun volumerijke producten naar de plaats van bestemming te krijgen, is het een nachtmerrie dat er iemand komt die warmteïsolatie opvouwbaar maakt. Dat is precies wat Ton Willemsen heeft gedaan. Je zou kunnen zeggen dat hij de thermosfles flexibel heeft gemaakt. Daarbij werkt deze isolatietechniek ook nog eens beter dan de oude zodat je kunt begrijpen dat ook de bestaande marktpartijen niet blij zijn met deze uitvinding.

En de overheid? Hiermee kan een spannende trilogie worden gevuld. Het resultaat is dat nieuwe woningen in Nederland veel meer energie verbruiken dan ze op papier zouden mogen. Dat ze gebouwd zijn boven een vochtig gat in de grond waaruit ventilatiesystemen voortdurend vochtige lucht aanzuigen. Vocht dat ironisch genoeg door dezelfde systemen weer moet worden afgevoerd waardoor ook het elektriciteitsverbruik hoger is dan nodig. Dat bij nieuwe woningen alles wordt geïsoleerd behalve het ligbad. Dat de bouwkundige randvoorwaarden voor een allergeenarm binnenmilieu worden verzwegen. Nederland een ventilatiefobie wordt aangepraat. Het aantal astmapatiënten blijft toenemen. Enzovoort.

TONZON Innovaties kunnen effecten Energieakkoord verdubbelen
In het zojuist afgesloten Energieakkoord is geen rekening gehouden met de extra besparingsmogelijkheden die de revolutionaire vindingen van Ton Willemsen te bieden hebben. Het aanbrengen van het vloerisolatiesysteem, de slimme radiatorfolie* en de verbeterde leidingisolatie levert in een eengezinswoning een gemiddelde gasbesparing op van 15 tot 20%. Bij vloeren met vloerverwarming kan deze besparing oplopen tot wel 40%. Bij het bepalen van het energielabel mag aan TONZON echter niet meer worden toegekend dan circa 3%. Voor wie labelstappen wil maken, is een dergelijk lage energiebesparing niet interessant.

Daarnaast gaat het Energieakkoord bij de energiebesparing vooral uit van woningen die zijn gebouwd voor 1980/83. Daarbij wordt uit het oog verloren dat woningen die na deze datum zijn gebouwd verre van energiezuinig zijn. De meeste nieuwe woningen verbruiken veel meer energie dan ze op papier zouden mogen. De toegepaste vloerisolatie functioneert onvoldoende, waardoor veel mensen niet tevreden zijn met het wooncomfort. Het gevolg hiervan is dat ze harder stoken om toch het gewenste wooncomfort te krijgen of vloerverwarming laten aanleggen. In beide gevallen stijgt het energieverbruik fors en daarmee de uitstoot van CO2.

De TONZON aanpak is bij uitstek geschikt om de isolatiewaarde van deze nieuwbouwvloeren fors te verbeteren, waardoor ook in de miljoenen woningen gebouwd na 1980 het energieverbruik nog met 15 tot 20% kan worden verminderd. Daardoor bereikt het besparingspotentieel met alleen de TONZON innovaties hetzelfde niveau als de totale besparingsdoelstelling in het Energieakkoord.
Deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd los van andere renovatie- of isolatieplannen. Om de nog resterende circa 6 miljoen Nederlandse woningen voor eind 2020 te voorzien van deze milieuvriendelijke, energiebesparende en comfortverhogende voorziening zijn per jaar 15.000 mensen nodig. De extra werkgelegenheid die een versnelde uitrol van TONZON Vloerisolatie met zich meebrengt, is daarmee van hetzelfde niveau als bereikt wordt met de uitvoering van het Energieakkoord.

Alternatieve Troonrede: Doelstellingen Energieakkoord moeten flink worden aangescherpt

Marjan Minnesma leest Duurzame Troonrede voor

In de Duurzame Troonrede http://goo.gl/B4ysKS voorgelezen door Marjan Minnesma wordt opgeroepen de doelstellingen van het Energieakkoord flink aan te scherpen. We hebben immers geen tijd meer te verliezen.

Door de TONZON innovaties niet langer buiten te sluiten maar te omarmen, kunnen de besparingsdoelstellingen van het Energieakkoord worden verdubbeld evenals het effect op de werkgelegenheid.

* Slimme radiatorfolie: Dit filmpje [http://youtu.be/iI03dwaV8Do] laat in 1¾ minuut zien hoe de slimme TONZON radiatorfolie onzichtbaar zijn werk doet.

TONZON BV, Enschede Tel. 053-4332391 Email info@tonzon.nl website www.tonzon.nl