Hoe wordt de isolatiewaarde bepaald?

De isolatiewaarde wordt bepaald door de hoeveelheid lucht die wordt opgesloten. Bij traditionele materialen wordt de lucht opgesloten in materiaal dat de warmte beter geleidt dan pure lucht (λ lucht is ongeveer 0,024 W/mK). De λ-waarde van de meeste traditionele materialen ligt daardoor hoger en wel tussen 0,040 en 0,045. Wanneer men pure lucht als thermische isolator wil gebruiken, dan spelen 2 factoren een rol. De belangrijkste is de warmte overdracht door straling af te remmen. De tweede factor is het vermijden van warmte overdracht door convectie (het in beweging brengen van luchtlagen door temperatuurverschillen over de luchtlaag).