Verduurzaming in een stroomversnelling?

Online aanvragen goede graadmeter

 Graag willen wij een positieve kanttekening plaatsen bij het bericht van de Vereniging Eigenhuis: “Huiseigenaar stelt verduurzaming uit”.  Na de persconferentie van Rutte op 12 maart zagen wij  inderdaad een scherpe terugval in het aantal online offerteaanvragen met maar liefst 65%. Intussen zien we het aantal online aanvragen weer aanhoudend toenemen. De afgelopen week zitten we al weer op het niveau van vorige jaar. We hebben goede redenen om aan te nemen dat de groei zal doorzetten.

Deze groeiverwachting is vooral gebaseerd op de verklaringen die klanten geven om nu offerte aan te vragen.  “Nu de geplande vakantiereis niet door gaat, willen we het geld nuttig besteden. TONZON Vloerisolatie staat al lang hoog op ons verlanglijstje. Nu moet en kan het ervan komen. Je investeert in je eigen huis, een warmere vloer, minder vocht in huis en een lagere energierekening. Daar hebben we nog jaren plezier van.”  1 en 1 = 2: Veel mensen zitten er allang over na te denken TONZON Vloerisolatie te nemen. Enorm veel vliegreizen gaan niet door.

Verduurzaming gaat onverminderd door

Terwijl bijna de hele economie is platgelegd, ging en gaat de verduurzaming van Nederland vrijwel onopgemerkt door. Dagelijks duiken honderden gespecialiseerde installateurs via het kruipluik bij mensen onder de vloer om hun werkzaamheden te verrichten.
“We mogen van geluk spreken dat onze werkzaamheden zich afspelen in een ruimte waar de mensen niet hoeven te zijn” aldus Ton Willemsen in een interview in Elsevier Weekblad [link>>]. Uitstel van geplande vloerisolaties is nauwelijks aan de orde. Mensen zijn juist blij dat de werkzaamheden veilig kunnen doorgaan. Een van de gespecialiseerde installateurs, Jelte Glas van Bjarni Vloerisolatie uit Utrecht: “De mensen doen eerst het luik open en dan de voordeur. Wanneer ze op veilige afstand zijn, gaan wij naar binnen en door het luik naar beneden”. Bij de offerteopname geldt ongeveer dezelfde procedure. Het verkoopgesprek vindt nu buiten in de tuin plaats, maar blijkt vaak niet nodig. De meeste mensen weten al lang dat ze TONZON Vloerisolatie willen en waarom.

Dubbele winst voor het klimaat

Er is dubbele winst voor het klimaat. Er is minder uitstoot van broeikasgassen door het verminderde vliegverkeer maar ook door de energiebesparende maatregelen. Daarbij is Tonzon Vloerisolatie de meest klimaatefficiënte vloerisolatie. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek van het NIBE. Zij hebben de gegevens uit de Nationale Milieudatabase met elkaar vergeleken en een Milieu-factsheet gemaakt [link>>].  Daaruit blijkt dat vloerisolatie met TONZON Thermoskussens de meest milieuvriendelijke oplossing is. Omdat er sprake is van weinig materiaal is er ook weinig nodig voor het transport. Dit scheelt een hoop vervuiling van de binnensteden met fijnstof, stikstof en andere uitlaatgassen. Ook is er hierdoor geen overlast door grote vrachtwagens die het verkeer behoorlijk kunnen belemmeren.

TONZON  tovert vochtige kruipruimtes om in kurkdroge

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *