Nederlands Energielabel goed fout

Nederlands energielabel goed fout

In de Nederlandse bouwwereld heerst nog de misvatting dat warmte alleen maar stijgt. Daardoor levert het isoleren van een begane grondvloer met vloerverwarming volgens de NTA 8800 nauwelijks energiebesparing op. Ondertussen wordt aan het isoleren van het dak van een vliering, boven een nauwelijks verwarmde slaapverdieping, een onrealistisch hoge energiebesparing toegekend. Het energielabel hoort in één oogopslag een betrouwbaar beeld te geven van het energieverbruik van een woning, maar dit is nu niet het geval. Een woning met label A kan veel meer gas verbruiken dan dezelfde woning met label C*. Het energielabel is daarmee ongeschikt als sturingsinstrument voor energiebesparing. Hieronder staan warmtebeelden van de kruipruimte met vloerverwarming op een kale vloer. Bij deze vloer met vloerverwarming is de kruipruimte nog warmer dan de woonkamer. Hoezo warmte stijgt?

Veel warmteverlies bij vloeren met vloerverwarming

Het isoleren van een begane grondvloer met vloerverwarming levert in de praktijk een veel hogere energiebesparing op dan de NTA 8800 aangeeft. Inmiddels zijn er talloze voorbeelden van woningen met vloerverwarming waar zelfs 40% of meer bespaart is op de stookkosten. Zelfs bij woningen die bij de bouw al zijn voorzien van vloerisolatie worden nog forse besparingen gemeten, zie bijvoorbeeld dit artikel. Bij de woning van mevrouw Galama is de isolatiewaarde van de vloer verhoogt van 1,3 m²K/W naar 6,75 m²K/W door 25 cm lucht op te sluiten in het Thermoskussen met drie luchtkamers. Hiermee wordt de warmtestroom door de vloer gereduceerd met maar liefst 80%. Ook bij vloeren die al met EPS Rc=2,5 m²K/W zijn geïsoleerd kan dit product de warmtestroom door de vloer nog met 69% reduceren. Warmtebeelden van kruipruimtes met vloerisolatie EPS Rc=2,5 m²K/W laten zien dat de kruipruimte van de woning met vloerverwarming veel warmer is dan die van de woning die met radiatoren wordt verwarmd.

Meubels en vloerbedekkingen remmen warmteafgifte

Vloerverwarming heeft vele voordelen maar ook nadelen. Meubels en vloerbedekkingen remmen de warmteafgifte naar de woonkamer af. Onder het zitmeubel en de vloerbedekking is de vloer het warmst. Op die plekken wordt meer warmte naar beneden gestuwd. Goede vloerisolatie is daarom bij vloerverwarming veel belangrijker dan nu nog wordt aangenomen. Iedere verdubbeling van de warmteweerstand halveert de warmtestroom. Daarom komt TONZON nu met een Thermoskussen waarmee een kale betonvloer op Rc=7,1 m²K/W wordt gebracht. Dit komt neer op een reductie van de warmtestroom met bijna 98%. Wanneer dit product aan de huidige nieuwbouwvloer met Rc=3,7 m²K/W wordt toegevoegd wordt de warmte weerstand opgekrikt tot Rc=10,6 m²K/W en de warmtestroom gereduceerd met 65%.

Routekaart: Isoleren in de juiste volgorde, begin met de vloer

Wanneer gestuurd wordt op het energielabel dan zullen woningcorporaties weer massaal daken gaan isoleren. Dit levert de meeste punten op in het energielabel maar gaat wel gepaard met veel overlast en hoge kosten, terwijl de energiebesparing in de praktijk vaak fors tegenvalt. De huurders wonen immers niet op zolder maar beneden op een koude vloer. In de Routekaart Na-isolatie van TKI Urban Energy wordt gesteld dat wanneer je niet alle bouwdelen in één keer gaat isoleren, je zou moeten beginnen met de vloer. Doe je dat niet dan neemt de kans op schimmel- en vochtproblemen onderin de woning toe. Vooral de niet-zichtbare huisstofmijten vormen een probleem voor de volksgezondheid omdat ze astma en andere allergieën kunnen veroorzaken (eczeem, neus- en oogirritaties).

Nationaal Isolatie Programma

Ondertussen blijkt dat het isoleren van de begane grondvloer ook veel energie bespaart in woningen die met radiatoren worden verwarmd. Veel meer dan uit de berekeningen volgens de NTA 8800 naar voren komt. Veel van de besparingseffecten met vloerisolatie zijn namelijk indirect. Dankzij de warmere vloer krijg je al bij een lagere luchttemperatuur een comfortabel gevoel. In plaats van dat de mensen de verwarming hoger zetten (link naar artikel AD) kan je met TONZON Vloerisolatie de thermostaat vaak wat lager zetten. Je verliest dan ook minder warmte door muren en ramen. Ook kan de verwarming in de ochtend later aan en ’s avonds eerder uit omdat de warmte veel langer blijft hangen. De dagelijkse stooktijd wordt dus korter. Daarnaast neemt het aantal verwarmingsdagen af. Het stookseizoen wordt veel korter korter omdat de behoefte aan extra warmte pas bij een lagere buitentemperatuur ontstaat. Daardoor heeft vloerisolatie een veel grotere impact op het energieverbruik dan nu nog wordt aangenomen. Wanneer vloerisolatie wordt gecombineerd met het optimaliseren van de warmteafgifte van de cv-installatie komen de besparingen in de buurt van die van woningen met vloerverwarming. Zie o.a. dit blogartikel. Vloerisolatie en het verbeteren van de warmteafgifte van het cv-systeem is de ideale basis voor het Nationaal Isolatie Programma. Het levert naast een hoge energiebesparing ook een gezondere en comfortabele woning op.

Klimaatefficiënt

Het in Nederland uitgevonden Thermoskussen is één van de meest klimaatefficiënte producten ter wereld. De klimaatkosten die worden gemaakt bij grondstofwinning, productie, transport en montage zijn al binnen 33 dagen gecompenseerd vanwege de klimaatwinst die verkregen wordt door het verminderd gasverbruik. Ter vergelijking; bij purschuim gespoten met HFO is deze periode maar liefst 65 keer langer. Daarnaast is het spuiten van purschuim verre van circulair omdat daarmee veel sloopafval wordt gecreëerd. Daar komt bij de uiterst giftige componenten waaruit dit schuim wordt gevormd een risico vormen voor installateurs. Ook de bewoners lopen gevaar omdat de wet dat de bewoners niet in huis mogen zijn bij het aanbrengen niet wordt nageleefd.

De klimaatefficiëntie van het TONZON systeem kan verder worden verbeterd door het te combineren met goede buisisolatie, met radiator- en vensterbankfolie en ook eventueel met radiatorventilatoren. Hierdoor kan men verwarmen met een veel lagere warmtetemperatuur. Met de combinatie van TONZON vloerisolatie en het cv-optimaliseringspakket wordt verwarmen met een warmtepomp een reële optie.

Opfriscursus

TONZON organiseert online colleges over hoe warmte in werkelijkheid stroomt. Het is belangrijk dat iedereen, waaronder bouwkundigen en anderen die bij energiebesparing betrokken zijn, beschikken over de juiste informatie en kennis. Het is belangrijk te weten hoe warmte daadwerkelijk stroomt, hoe je deze warmtestromen kan beheersen en met welke middelen. Heb je hiervoor belangstelling, stuur dan een mail met je gegevens naar t.vangarling@tonzon.nl . TONZON heeft in meer dan 40 jaar een schat aan inzicht en ervaring opgebouwd en veel praktijkonderzoek verricht en wil deze kennis graag delen. Daarom biedt TONZON deze webinars ook aan aan universiteiten, hogescholen en andere onderwijsinstellingen.

Het Lectoraat Balanced Energy Systems heeft al kennis mogen maken met een eerste proefversie van het gastcollege. Hartelijk bedankt voor de bloemen!

Ervaar ook de voordelen van goede vloerisolatie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief