Spectaculaire warmtebeelden bij praktijkonderzoek naar vloerverwarming

Spectaculaire warmtebeelden bij praktijkonderzoek naar vloerverwarming

Een praktijkonderzoek bij woningen met vloerverwarming heeft spectaculaire warmtebeelden opgeleverd. Daaruit blijkt dat de onderkant van de vloer zeer veel warmte verliest door uitstraling naar de kruipruimte. Op 5 januari 2022 zijn 4 woningen met vloerverwarming bezocht. Die dag is het buiten circa 6° C. De onderkanten van twee ongeïsoleerde vloeren blijken nog warmer dan de woonkamer zelf. In alle woningen laten de bewoners de  vloerverwarmingen dag en nacht aanstaan omdat het anders te lang duurt voordat de woning weer op temperatuur is. Dit verklaart mede waarom bewoners met vloerverwarming extra hard geraakt worden door de hoge gasprijs. Vraag direct een Offerte aan.

Warmtebeeld van een woonkamer in Wierden op 6 januari 2022. Buiten is het 6°C, in de woonkamer is het 20,7°C. Het warmst is het echter in de kruipruimte.
groot warmtelek bij vloerverwarming.
De onderkant van de vloer is warmer dan 23°C. Door de warmtestraling is de kruipruimtebodem nog warmer dan de woonkamer.
Warmtebeeld van de woonkamer in Wierden op 6 januari 2022. Vloertemperatuur is 24,1°C.
Woonkamer met vloerverwarming in Losser op 6 januari 2022. Buiten is het 6°C, binnen 20,4°C
Woonkamer met vloerverwarming in Losser op 6 januari 2022. Buiten is het 6°C, binnen is het 20,4°C. Onder de vloer is het ook lekker warm.
groot warmtelek bij vloerverwarming.
De onderkant van de vloer is 20,4°C, de kruipruimtebodem is 18,5°C.
Warmtebeeld van de woonkamer in Losser op 6 januari 2022. Vloertemperatuur is 24°C .

Bovenstaande afbeeldingen zijn warmtebeelden van 2 woningen op dezelfde dag gemaakt. Van elke woning is de woonkamer en de kruipruimte te zien. De bovenste woning staat in Wierden. Bij deze woning is het bij de thermostaat 20,7° C. De onderkant van de vloer is hier meer dan 23 graden. De onderste woning staat in Losser. Bij die woning is het bij de thermostaat 20,4°. De onderkant van de vloer is hier meer dan 22 graden. Merk op dat de poes hier niet op de vloer ligt.

De kruipruimtebodem onder deze woningen wordt flink opgewarmd door de warme vloer. Het idee dat warmte alleen maar stijgt, blijkt een grote misvatting. De onderkant van de vloer straalt de warmte met groot vermogen naar de bodem van de kruipruimte en de nog koudere funderingsmuren. Bij de woning in Wierden wordt de kruipruimtebodem door deze uitstraling zelfs warmer dan de woonkamer. Warmte stroomt dus net als water van een hoger naar een lager niveau. De bewering dat vloerverwarming een energiezuinige vorm van verwarmen is, gaat hier dus niet op, zie ook ons blog over het Nederlandse Energielabel dat goed fout zit als het gaat om vloerisolatie. Ook de gedachte dat het wel snor zit met de standaard EPS isolatie die in de nieuwbouw wordt gebruikt, blijkt niet juist zoals o.a. blijkt uit deze Tweet.

Koude funderingsmuren

Op de warmtebeelden van de kruipruimtes zijn de funderingsmuren het koudst. Dat is te zien aan de blauwe kleur. Dat betekent niet dat de funderingsmuren hier koud zijn, integendeel. In Wierden worden ze opgewarmd tot wel 20 graden, in Losser zijn ze tussen de 17 en 18 graden, terwijl in woningen zonder vloerverwarming een dag later temperaturen op de funderingen worden gemeten van 9 tot  10 graden.

0ngeïsoleerde houten vloer op 7 januari 2022

In januari en februari zal de aardbodem rondom onze huizen verder afkoelen. Verwacht wordt dat eind maart de bodem op zijn koudst is.  Dat kan worden afgeleid uit eerdere metingen aan het temperatuursverloop van een kruipruimtebodem.

temperatuursverloop kruipruimte
De temperatuur van de kruipruimtebodem is niet constant.

Aan het einde van de winter zijn vloeren zonder vloerisolatie het koudst en verliezen vloeren met vloerverwarming de meeste warmte omdat de temperatuur van de aardbodem buiten tot het diepst is afgekoeld. Onder deze omstandigheden heeft bodemisolatie zelfs een averechts effect, zie o.a. dit blogartikel. In woonboten zijn ongeïsoleerde vloeren het koudst wanneer het water bevroren is. Dan heeft isolatie met wol niet of nauwelijks effect, zo blijkt uit dit TV-item, terwijl TONZON Thermoskussens dan wel het verschil maken.

warmtestromen in een kruipruimte
Warmtestromen door warmtestraling in een kruipruimte.

In bovenstaand warmtebeeld zijn de warmtestromen getekend die veroorzaakt worden door warmtestraling. Omdat de onderkant van de vloer warmer is dan de bodem, is er een netto energietransport door straling van de vloer naar de bodem (1). om dezelfde reden is er ook een energietransport van de vloer naar de fundering (2). Omdat bodem warmer is dan de fundering gaat er ook een netto energietransport door straling van de bodem naar de fundering (3).  De funderingsmuren worden dus in de winter van twee kanten opgewarmd. Deze warmte wordt door geleiding naar de buitenkant van de fundering geleid, waardoor vervolgens de aarde buiten wordt opgewarmd. Hoe groter het warmtelek, des te eerder de sneeuw om het huis is gesmolten. Op het warmtebeeld hieronder is te zien hoe de aarde om het huis wordt opgewarmd. het betreft hier een woning die bij de bouw EPS vloerisolatie heeft gekregen met Rc = 2,5 m²K/W. Deze waarde werd toegepast van 1993 tot 2013.

warmtelek bij vloerverwarming
De warmte die via de vloer verloren gaat, warmt uiteindelijk de aarde om het huis op.

Het aanbrengen van Thermoskussens tegen de EPS vloer met Rc = 2,5 m²K/W zorgt ervoor dat de kruipruimte veel minder wordt opgewarmd zoals onderstaande warmtebeelden ‘voor’ en ‘na’ laten zien.

kruipruimte met Rc=2,5 m²K/W
Warmtebeeld van een kruipruimte met EPS vloerisolatie Rc = 2,5 m²K/W en vloerverwarming.
met thermoskussems
Dezelfde kruipruimte nadat TONZON Thermoskussens zijn aangebracht.

 

Dat sommige bewoners een verbetering van de vloerisolatie ook aan den lijve ervaren blijkt o.a. uit deze Tweet.

Nieuwbouw toch nog niet perfect

Milieu Centraal adviseert bij vloeren met vloerverwarming minimaal Rc = 5,0 m²K/W toe te passen “anders verdwijnt er te veel warmte naar de bodem of de kruipruimte”, zo stellen ze op hun website. Dit is opmerkelijk omdat de huidige nieuwbouwnorm voor vloeren slechts Rc = 3,7 m²K/W bedraagt en veel nieuwbouw woningen wel vloerverwarming krijgen. Hieronder zie je het warmtebeeld van de onderkant van een vloer met Rc = 3,5 m²K/W.

Onderkant EPS vloer Rc=3,5 m²K/W met vloerverwarming
De EPS isolatie (Rc = 3,5 m²K/W) vertoont zwakke plakken. Bij de aansluitingen tussen twee platen vloeit extra warmte weg.

De woning is net opgeleverd. Onderzocht gaat worden hoeveel besparing de Thermoskussens nog zullen opleveren. Het drie luchtkamermodel kan de Rc-waarde verhogen naar Rc = 9,0 m²K/W. Dat betekent een vermindering van de warmtestroom door de vloer met 60%.
Het isoleren van een vloer met vloerverwarming is extra belangrijk omdat meubels en vloerkleden de warmteafgifte aan de bovenkant belemmeren waardoor meer warmte naar onderen wordt gestuwd. Onderstaand warmtebeeld laat zien dat de vloer zonder kleedje warmer is dan het kleedje en dat het onder het kleedje het warmst is.

kleedjes belemmeren de warmteafgifte
Een vloer met vloerverwarming is het warmst onder het kleedje en onder de meubels.

Conclusies: Isoleer de vloer goed bij vloerverwarming “anders verdwijnt er te veel warmte naar de bodem of de kruipruimte”, zoals Milieu Centraal dat stelt.

De huidige nieuwbouwnorm (Rc = 3,7 m²K/W) is dus niet gebaseerd op wat voor het klimaat en de bewoners het meest wenselijk is, maar wat in de huidige niet-circulaire Nederlandse bouwpraktijk nog haalbaar is. Ga je nog nieuwbouwen? Vervang de niet-circulaire betonvloer met EPS-isolatie door een circulaire houten vloer met super TONZON isolatie. Je woning wordt veel energiezuiniger en met de energie die je tijdens het bouwen bespaart, kun je je woning tientallen jaren verwarmen.

 

Ervaar ook de voordelen van goede vloerisolatie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief