gezondheidsrisico’s met SEEH (Subsidie Energiebesparing Eigen Huis)

Nieuwe astma golf door SEEH?

De Subsidieregeling Energiebesparing Eigenhuis (SEEH) die onlangs opnieuw is opengesteld, kan een nieuwe golf astmapatiënten veroorzaken wanneer meer woningen dubbelglas krijgen dan vloerisolatie. Dat was in vorige subsidieregelingen altijd het geval en zal in deze regeling niet veel anders zijn.  De kans groot dat bij veel woningen de focus op de buitenschil ligt en minder op de begane grondvloer omdat de Rijksoverheid hieraan nauwelijks waarde toekent. Het achterwege laten van vloerisolatie betekent echter dat de vloer lange tijd het koudste oppervlak wordt in de woonkamer. Vaststaat dat daardoor de kans op vochtproblemen bij de koude vloer toeneemt en dat kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid.
Het vocht dat voordien condenseerde op ramen trekt, na het plaatsen van isolatieglas, voor een belangrijk deel naar de niet-geïsoleerde koude vloer. Dit extra vocht bevordert schimmelvorming onderin de woning, huisstofmijten worden actiever en produceren daarbij meer allergenen. Mensen die daarvoor gevoelig zijn, kunnen een allergie oplopen. Het kan daarbij gaan om astma, eczeem en neus- en oogallergie.

Op de site van Milieu Centraal is te lezen:

Vloerisolatie helpt tegen huisstofmijt.

Heb je vloerbedekking (tapijt) of losse vloerkleden? Dan is het extra verstandig om je vloer te isoleren. Op een niet-geïsoleerde vloer met tapijt komt namelijk meer huisstofmijt voor. Zo’n vloer is kouder en vochtiger en daar houdt de huismijt van. Vloerisolatie zorgt voor een warmere en drogere vloer en dus voor minder huisstofmijt”.

Uit het onderzoek van de Landbouw Universiteit Wageningen “Vochtverschijnselen in woningen, huisstofmijtallergeen en CARA bij kinderen” komt naar voren dat het achterwege laten van vloerisolatie in een isolatieplan zorgt voor een hogere allergeenconcentratie in vloerbedekkingen. Vloerisolatie geeft een significante reductie zo stellen de onderzoekers vast [1].

Voor de sterke stijging van het aantal astmapatiënten in Nederland is officieel nog geen verklaring. Feit is wel dat deze stijging parallel loopt met de toename van het aantal woningen dat wel dubbelglas heeft maar geen vloerisolatie. Het oorzakelijk verband tussen beide trends is het feit dat op ongeïsoleerde vloeren meer huisstofmijtallergeen  in de vloerbedekking  zit en deze allergenen astma kunnen veroorzaken zoals de WHO in 1988 heeft vastgesteld. Het is dus belangrijk dat bij isolatieplannen altijd het gevolg van het achterwege laten van vloerisolatie wordt betrokken. In de huidige subsidieregeling en de campagne er omheen wordt hieraan te weinig aandacht besteed.
Daarnaast is het een gebrek dat je maar 1 keer van de SEEH gebruik mag maken. Heb je bijvoorbeeld (met subsidie) isolatieglas geplaatst en de spouwen gevuld dan kun je meer schimmel en mijten krijgen onderin de woning. Meer ventileren helpt hiertegen niet. Je moet je de vloer alsnog isoleren maar dan je komt niet meer in aanmerking voor subsidie omdat je maar 1 keer van de SEEH gebruik mag maken.

[1] Het onderzoek “Vochtverschijnselen in woningen, huisstofmijtallergeen en CARA bij kinderen” is uitgevoerd in het kader van het Onderzoeksprogramma Volkshuisvesting 1991 paragraaf 1.2.28, zie de afbeelding hiernaast. Doel van het onderzoek is te zien of er een bouwkundige oorzaak is voor de stijging van het aantal astma patiënten en of er een bouwkundige oplossing is.

Uit het onderzoek komt naar voren dat het achterwege laten van vloerisolatie in een isolatieplan zorgt voor een hogere allergeenconcentratie in vloerbedekkingen. Vloerisolatie geeft een significante reductie zo stellen de onderzoekers vast [1].

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *