ambassadeur TONZON Vloerisolatie

Reclame is duur terwijl de beste reclame mond-tot-mond reclame is. Daarom vinden we dat we deze reclame ook moeten belonen. Veel klanten vertellen anderen al over hun ervaringen met TONZON zie ook de vele spontane reacties op Facebook>> en de reviews op onze website. Om dit te stimuleren zijn wij een permanente regeling gestart. Voor elke nieuwe woning waar TONZON Vloerisolatie komt, is een premie van € 50, – per woning beschikbaar die wordt uitbetaald nadat de vloerisolatie is aangebracht door een vertrouwde specialist of een doe-het-zelf pakket in de webshop is besteld. Het maakt niet uit waar deze klanten wonen, zolang ze maar nieuw zijn, nog geen TONZON onder de vloer hebben en niet door iemand anders zijn aangebracht.

Wie krijgt de premie
Wil je hier aan meedoen, meldt je dan aan met je adresgegevens bij info@tonzon.nl en wordt ambassadeur. Je krijgt een unieke code toegestuurd die je kunt doorgeven/sturen aan geïnteresseerden. Deze code is je postcode met huisnummer. Aan de hand van die code weten wij dat ze door u zijn aangebracht.
Voor de promotie krijgt u van ons een starterspakket, zie foto. Sinds kort is deze uitgebreid met een pakketje HR-Ketelfolie, Daarmee kunt u ook het warmte lek bij veel Cv-ketels afdichten. lees meer op https://tonzon.nl/warmtelekken/ Ook kunt bij ons extra foldermateriaal opvragen en/of de namen doorgeven van de mensen die geïnteresseerd zijn en/of die direct een offerte willen. Wij zorgen dat ze informatie krijgen toegestuurd en/of direct een vrijblijvende offerte krijgen van een lokale vertrouwde TONZON specialist. Wanneer ze opdracht geven dan tellen ze voor jou mee en krijg je € 50,- voor elke woning nadat het werk is uitgevoerd, tenzij je de premie schenkt. Die krijgt dan € 50,- gestort op zijn rekening.

Wie heeft baat bij TONZON Vloerisolatie?
Denk niet alleen aan bekenden met een woning zonder vloerisolatie. Het TONZON effect wordt ook gemerkt bij vloeren die bij de bouw al met EPS zijn geïsoleerd, of later van pur-schuim of bodemisolatie zijn voorzien. Kent u mensen in een nieuwbouw huis die niet tevreden zijn met het comfort van de vloer of vloerverwarming hebben? in beide gevallen kunnen ze baat hebben met Thermoskussens onder de vloer. lees meer op TONZON.NL/EPS

Klimaatverandering
Wanneer je iets wilt doen tegen de klimaatverandering dan is TONZON zeker een goed doel. Door de andere manier van isoleren, is de energiebesparing het hoogst van alle vloerisolaties terwijl de klimaatbelasting bij het produceren, leveren en aanbrengen veruit het laagst is. TONZON is daarmee voor zover nu bekend de meest klimaat-effectieve maatregel die je kunt nemen, lees meer>>.

TONZON vloerisolatie, zeer klimaateffectief.
Klimaatverandering gaat steeds sneller nu van het Noordpoolzee-ijs al 2/3 is gesmolten. De energie die daarvoor nodig was, staat gelijk aan 7 keer de energie die de gehele wereldbevolking jaarlijks verbruikt. Vloerisolatie met TONZON Thermoskussens is buitengewoon klimaateffectief.  https://tonzon.nl/vloerisolatie/klimaat-effectief/ De energie nodig voor grondstof, productie, verpakking, transport en applicatie is al binnen enkele winterweken terugverdiend. Dit staat in schril contrast met andere vloerisolaties waarbij het soms tientallen jaren duurt voordat de schade die bij het aanbrengen aan het broeikaseffect is toegebracht, is gecompenseerd door de besparing op de CO2-uitstoot. Omdat bij het TONZON systeem niet alleen het warmteverlies door geleiding maar ook het verlies door straling en convectie wordt aangepakt, wordt de vloer warmer dan bij andere materialen waardoor ook meer energie wordt bespaard.